Faktasjekk: Mistolket VG-artikkel. Resultatet ble helt feil

Faktasjekk av Faktisk.no.