NJ-advokat August Ringvold. Foto: Birgit Dannenberg
NJ-advokat August Ringvold. Foto: Birgit Dannenberg

– Stå samlet

NJ-advokat August Ringvolds oppfordring til frilanserne.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag inviterte Norsk Journalistlag til allmøte i sine lokaler for frilansere i Aller Media (AM) og Hjemmet Mortensen (HM). Tema var de nye leveringsavtalene, som NJ fraråder frilanserne å signere.

– Skal vi ha mulighet til å få endret avtalen må dere stå samlet og ikke skrive under, formante NJs advokat August Ringvold.

– Ytterliggående

De to konsernenes kontrakter skal i stor grad være sammenlignbare, men AMs går enda lenger i å overdra rettigheter fra frilanseren.

– Dette er den mest ytterliggående avtalen jeg har sett noen gang, sier Ringvold.

Ved å underskrive avtalen gir frilanseren AM rett til å bruke materialet fritt innenfor selskapet, hos deres samarbeidspartnere og hos strategiske alliansepartnere. Avtalen gir dessuten konsernet rett til å utgi bøker med stoff fra frilanserne, noe Ringvold betegner som «veldig spesielt».

– Det betyr per definisjon at dere har null kontroll over stoffet dere leverer.

Skiller

Administrerende direktør Roger Hansen i Aller sa onsdag til NRK at de vil skille mellom såkalt «spekk», ferdig stoff som frilanseren selger inn, og bestilte oppdrag. De vil være interessert i å betale merverdi for saker der frilanseren har gjort alt arbeid selv, mens bestilt materiale som er mindre arbeidskrevende ses på en annen måte.

Ringvold stiller spørsmål ved hvor mye dialog med Aller som skal til før de hevder levert materiale er bestilt.

– Det aner meg at bordet fanger.

Fremtiden

Ringvold peker også på det potensielt problematiske ved at rettighetene overdras til konsernet for all fremtid.

– Man vet ikke hvilke nye selskaper Aller vil innlemme og hvem de vil inngå samarbeid eller strategiske allianser med. Kontrakten tar høyde for det ukjente, og det mener jeg er uholdbart.

NJ vil granske det juridiske grunnlaget for avtalene, og stiller spørsmål ved hvor langt en stor aktør kan diktere betingelser før det truer balansen i markedet.

– Hvis ikke regelverket er balansert og ivaretar frilansernes rettigheter, må vi legge press på myndighetene for å få endret reglene, sier nestleder Thomas Spence.

Powered by Labrador CMS