Frode Rekve.
Frode Rekve.

Overrasket redaktør søker bistand fra redaktørforeningen

Ansvarlig redaktør i Halden Arbeiderblad, Frode Rekve, ber Norsk Redaktørforening om hjelp mot egen styreleder.

Publisert Sist oppdatert

Utspillet fra styrelederen i Halden Arbeiderblad om å be ansvarlig redaktør og administrerende direktør om å si opp jobben, kom som lyn fra klar himmel på Frode Rekve onsdag. I dag drøftet han saken med Norsk Redaktørforening.

– Jeg kan bekrefte at styreleder etter tirsdagens styremøte ba om en samtale, og vi møttes på mitt kontor dagen etter. Der møtte styreleder og nestleder, og det ble da antydet at bedriften ville være best tjent med at jeg slutter, sier Rekve til Journalisten.

– Ble det gitt noen begrunnelse?

– Det ble henvist til avisens dårlige økonomi, men denne saken er overhodet ikke styrebehandlet. Styrelederen kalte det da også for et uformelt møte, og jeg forholder meg til styret, som skal ha et nytt møte mandag.

Ingen konflikter

– Har du hatt konflikter med styret?

– Nei, det var én sak i forbindelse med min boplikt i Halden, men det er løst. Vi ble enige om at jeg har frist til 1. juni, og den avtalen akter jeg å holde, sier Frode Rekve.

De ansatte i HA er splittet i forholdet til HA-redaktøren, men redaksjonsklubben gir full støtte til Rekve i konflikten med styreleder. Redaksjonsklubben ble informert direkte om saken av styreleder onsdag, umiddelbart etter at styreleder hadde møte med Rekve.

– Vår mening er at Rekve skal fortsette med den utmerkede jobben han er i gang med. Vi støtte ham fullt ut – absolutt, sier Johansson.

De har nå tillyst en markering utenfor HA-huset foran styremøtet mandag for å markere sin støtte til redaktøren.

Kontaktet NR

Under vårmøtet til Norsk Redaktørforening i Oslo fredag tok Frode Rekve direkte kontakt med generalsekretær Nils E. Øy for å drøfte saken.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette er en arbeidsulykke begått av en nyvalgt styreleder, men det sitter andre folk i styret som er profesjonelle og som kjenner blant annet Arbeidsmiljøloven, sier Øy.

NR er ingen fagforening for redaktører, og det er begrenset hva foreningen kan gjøre, men Øy sier at de kan gi råd og juridisk støtte. NR kan også opptre som mekler i konfliktsituasjoner mellom eier og redaktør, men det forutsetter selvsagt at begge parter er interessert i det.

Politisk misnøye

Det er ingen hemmelighet at det har vært mye misnøye i Arbeiderparti- og LO-kretser i Halden med avisen under Rekves ledelse. Blant annet i artikler i HA selv har det kommet fram misnøye med at folk som tilhørte den grupperingen som ønsket at A-pressen skulle få kjøpe seg opp i Halden Arbeiderblad, har kommet til orde i avisen.

De samme folkene har stått bak blant annet den alternative gratisavisen som ble utgitt en kort tid, og disse blir i partikretser i Halden ansett som «fiender». Det skal også være misnøye med at representanter for andre partier enn Arbeiderpartiet slipper til på lik linje med Arbeiderpartifolk i HAs spalter.

Et annet forhold som ligger under er forholdet til HAs trykkeri. Trykkeriet er umoderne, og utgjør en tung økonomisk belastning, men enhver tanke om å legge ned trykkeriet og trykke billigere et annet sted vil møte enorm motstand, spesielt i LO lokalt.

Powered by Labrador CMS