Utenriks-IJ får UD-millioner

Institutt for Journalistikk har skaffet 22 millioner kroner i støtte fra Utenriksdepartementet til internasjonale ytringsfrihetsprosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Utenriksdepartementet har sponset ulike IJ-kurs, konferanser og faglige verksteder for journalister og redaktører i Midtøsten i et par år allerede. I 2012 ble samarbeidet formalisert og ettårs kontrakter inngått. Nå har UD forpliktet seg til en tre års avtale verdt 22 millioner kroner.

– Vi har sagt ja til en treårig avtale, men har samtidig en løpende dialog med IJ rundt de konkrete tiltakene. Og det kan bli endringer underveis om regjeringen vil gjøre nye prioriteringer, sier Elisabeth Salvesen, seniorrådgiver i Seksjon for menneskerettigheter og demokrati i Utenriksdepartementet.

UD og ambassadene støtter arbeid for å fremme menneskerettigheter og demokrati på forskjellige måter, og Seksjon for menneskerettigheter og demokrati fordeler ca. 350 millioner kroner årlig i støtte. En pott går til ytringsfrihetsarbeid.

Salvesen sier UD støtter IJs arbeid med fokus på Midtøsten fordi de mener det er et godt og interessant opplæringsprosjekt som bygger bruer mellom norske, internasjonale og lokale medieorganisasjoner.

– Grunntanken er at samarbeid mellom norske og internasjonale mediemiljøer bidrar til å styrke ytringsfriheten. Man utveksler erfaringer og kunnskaper og knytter bånd. 

Tett samarbeid

Rundt halvparten av de 22 millionene går til nettverket Ethical Journalism Network (EJN), som støttes av Journalistlaget, Redaktørforeningen, Mediebedriftene og Presseforbundet. Den andre halvparten av UD-midlene går direkte til kurs og seminarer i IJ-regi. 

EJN er et globalt nettverk av mediefolk og presseorganisasjoner. Hovedmålet deres er å styrke journalistikken, fremme kvalitet og høy etisk standard. Bygge opp offentlighetens tillit til mediene og bidra til undersøkelser og rapporter som øker bevisstheten rundt frie mediers rolle i demokratibygging. Organisasjonen ledes av tidligere mangeårig generalsekretær i IFJ, Aidan White. Norske Oona Solberg er koordinator. IJ samarbeidet med EJN om et etikkseminar for journalister fra Midtøsten i 2013 og tar sikte på mer samarbeid framover. Det var IJ som søkte om UD-støtte på vegne av EJN, og det er inngått avtale om at IJ fører regnskap for bevilgningen, som står på bankkonto i Norge. IJ er også sekretariat for EJN,  men legger seg ikke opp i hvordan nettverket benytter pengene.

– Vi er selvstendige aktører, men samarbeider også om arrangementer der pressefrihet, kvalitetsjournalistikk og ytringsfrihets står på dagsorden. Blant annet planlegger vi en konferanse i Libanon i høst, der særlig dekningen av krigen i Syria blir tema, sier Frode Rekve.

Han gikk av som IJ-leder i juni, men skal lede instituttets internasjonale arbeid framover.

–  Det blir moro å ta hånd om dette, jeg blir jo IJs utenriksminister, sier en fornøyd Rekve.

– Det er veldig gledelig at UD er villig til å satse på norske presseorganisasjoner og har tillit til at vi kan være med å spre ytringsfrihet og demokrati i andre land.

Redusert hjemme

De siste åra har Kulturdepartementet redusert den årlige støtten til instituttets hovedvirksomhet her hjemme fra 8,5 millioner til fem millioner kroner. Men samtidig øker altså Utenriksdepartementet støtten til IJ-prosjekter ute.

– Jeg er enig i at det er et tankekors. Men jeg synes det er veldig flott at UD anerkjenner IJ som en god samarbeidspartner i ytringsfrihetens tjeneste. Det er verdt å merke seg i en tid der vi opplever kutt i statsstøtten til IJs virksomhet generelt, sier Rekve.

Med støtten fra UD i ryggen legger IJ opp til ca. ti ulike aktiviteter hvert år framover. Noe av dette foregår i Norge. For eksempel inviteres journalister fra sør til den nå integrerte Frie Medier-konferansen på SKUP. En annen fast aktivitet er studiebesøk av studenter fra Jordan Media Institute. I år fikk de innsyn i lokaldemokrati og lokalpressens rolle i Fredrikstadregionen. Det er også planlagt en samling i Egypt rett etter ferien mellom framtredende egyptiske og norske pressefolk, med sikte på å styrke organisasjonsarbeidet.  Fra norsk side deltar blant andre Thomas Spence (NJ), Kjersti Løken Stavrum (NP), Arne Jensen (NR), Randi Øgrey (MBL), tidligere sjefredaktør  i VG, Bernt Olufsen, og redaktør i NRK Brennpunkt, Odd Isungset. Og seinere i høst kommer en gruppe egyptiske redaktører til Oslo.

Foredragsholdere

Andre workshops og seminarer som kurs i storytelling på radio, pressefotografi eller gravejournalistikk skal foregå ulike steder i Midtøsten. Det legges også opp til en større konferanse for alle medier i Jordan om hvordan pressen dekker det enorme flyktningeproblemet landet må håndtere. Både IJ-medarbeidere og norske journalister med spesialkompetanse vil være foredragsholdere og kursledere. På organisasjonsplan samarbeider IJ blant annet med nevnte EJN, Jordan Media Institute, Center for Defending Freedom of Journalists (Jordan), Egypt Media develpoment Program og ARIJ (arabisk SKUP).

– Vi har også planer om et kurs om sosiale medier i Nord–Irak. Men akkurat nå er det så mye uro der at det må stå på vent, sier Rekve.

Innretter oss

IJ er forberedt på at det kan komme flere endringer underveis, også om UD ønsker det, slik Salvesen skisserte.

– Det er vi åpne for til enhver tid. Vi innretter oss etter de prioriteringene UD vil ha. Så langt har vi til gode at UD griper inn i virksomheten, men det kan skje ting i landene underveis som gjør det nødvendig å endre planene.

Seksjon for menneskerettigheter og demokrati i UD støtter også en rekke andre formål knyttet til styrking av presse- og ytringsfrihet. Som det internasjonale arbeidet til NJ og Den internasjonale Journalistføderasjonen, norske PEN, Hate Speech International, International Media Support, Article 19, og ICORNS fribynettverk for forfulgte forfattere, tegnere og journalister.

Powered by Labrador CMS