Jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund reagerer på Ringsaker kommunes holdning til åpenhet.
Jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund reagerer på Ringsaker kommunes holdning til åpenhet.

Kommunen kaller lokalavisas innsynskrav «rettstrette»:
– Totalt mangel på forståelse

Nekter innsyn i avviksmeldinger.

Publisert

Ringsaker kommune nekter lokalavisa Ringsaker Blad innsyn i avviksmeldinger ved de lokale sykehjemmene, og viser til arbeidsmengde, skriver avisa selv.

Selv etter at avisa skalerte ned omfanget på innsynskravet, ble det avslag fra kommunen.

Avisa har klaget til Fylkesmannen i Innlandet, men ikke fått gehør. Fylkesmannen har kommet til at den samlede arbeidsprosessen for å imøtekomme innsynskravet, ikke er innenfor hva som må regnes som «enkle framgangsmåtar».

Ifølge avisa anslår kommunen selv at det vil kreve 17 arbeidstimer å sladde og levere ut de 184 aktuelle avviksmeldingene.

Kommunen drar fram uttrykket «rettstrette» for å beskrive avisas innsynskrav og klager på avslag:

– Ringsaker kommune opplever at Ringsaker Blad v/Roy Solvang driver med det man innen rettsvesenet kaller «rettstrette». Innsynsretten er viktig (for) offentligheten. Den skal imidlertid ikke misbrukes og innsynsbegjæringer skal ikke sendes i tide og utide, skriver kommuneadvokat Jostein Sterri Valla i en tilbakemelding til Fylkesmannen, ifølge avisa.

Ansvarlig redaktør Gaute Freng er ikke fornøyd.

– Her synes jeg kommunen bommer totalt, og misforstår prinsippet om meroffentlighet, sier Freng til Journalisten.

Han mener både avisa, kommunen selv og innbyggerne har nytte av å kunne danne seg et bilde av virkeligheten i kommunens pleie- og omsorgsarbeid.

Prinsippet om meroffentlighet er lovfestet i offentleglova, og innebærer at forvaltningsorganet alltid skal vurdere hel eller delvis utlevering av et dokument, selv om lovbestemmelser sier at det kan unntas fra offentlighet.

Også jurist Kristine Foss hos Norsk Presseforbund reagerer:

– Dette er helt utrolig, RB benytter seg av en åpenbar rett til å søke innsyn, å kalle dette rettstrette viser totalt mangel på forståelse både for innsynsretten og journalistisk virksomhet, skriver Foss i en e-post til Ringsaker Blad.

Avisas bakgrunn for innsynskravene var oppfølging av søkelyset de hadde satt på avviksmeldinger ved kommunale sykehjem ett år tidligere.

Kommuneadvokat Jostein Sterri Valla har hittil ikke besvart Journalistens forespørsel om kommentar.

Powered by Labrador CMS