– NRK må leve med klagene

Vil aldri slippe unna negative reaksjoner på Midtøsten-dekningen, mener Cecilie Hellestveit før dagens møte i K-rådet.

Sakspapirene inneholdt 39 klagesaker da Kringkastingsrådet startet sitt møte torsdag formiddag. 25 av klagene gjelder NRKs dekning av konflikten mellom Israel og palestinerne i sommer. Ved starten av møtet opplyste rådets leder Per Edgar Kokkvold at det nå også er kommet inn 25 klager fra Palestinakomiteen og andre Palestina-venner. Dette styrker NRKs oppfatning av at det store antallet klager skyldes kampanjer.

Denne saken blir derfor drøftet særskilt på møtet, under tittelen “NRKs dekning av konflikten i Midtøsten – ensidig eller balansert?”

Journalisten strømmer K-rådets møte fra ca. 9.30.

I et debattinnlegg i Aftenposten onsdag presenterer nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk, reportasjeredaktør Alexandra Beverfjord og utenrikssjef Knut Magnus Berge en gjennomgang av NRKs Gaza-dekning i sommer. Konklusjonen deres er klar: Begge parters syn er bredt representert i Dagsrevyens dekning av Gaza-krigen.

Du kan se Kringkastingsrådet direkte på forsiden av Journalisten.no.

Fleste israelere

NRKs dekning har imidlertid falt organisasjonen Med Israel For Fred (MIFF) tungt for brystet. MIFF mener at NRK har en urimelig ubalansert dekning.

NRKs materiale strekker seg fra opptrappingen av luftkrigen 8. juli til våpenhvilen 5. august. Det viser ifølge NRK-sjefene en klar overvekt av israelske offisielle talsmenn sammenlignet med palestinske. Til gjengjeld er de sivile palestinske stemmene flere.

NRKs tall viser at 22 offisielle israelske talsmenn uttaler seg, mot 10 palestinske. Samtidig kom 29 sivile palestinere og 13 israelere til orde.

“Totalen gir etter NRKs vurdering grunnlag for å hevde at partenes syn er bredt representert i Dagsrevyens dekning”, skriver Kalbakk, Beverfjord og Berge.

Ikke første gang

Kringkastingsrådet behandlet NRKs Midtøsten-dekning også i 2011, på bakgrunn av en omfattende klage fra Israels ambassade i Oslo. I den forbindelse engasjerte NRK folkerettseksperten Cecilie Hellestveit, som har forsket mye på konfliktene i Midtøsten, til å vurdere balansen i dekningen.

Hellestveit, som er tilknyttet Ilpi (International Law and Policy Institute) i Oslo, gjennomgikk NRKs behandling fra 2008 til 2011 ved å studere innslagene i Dagsrevyen, Urix, Aktuelt, Brennpunkt og andre programposter.

– Dagsrevyen er eksemplarisk. Jeg har gjennomgått samtlige sendinger over tre år. Det er vanskelig å forestille seg at det kan gjøres på en bedre måte, uttalte hun til Journalisten for tre år siden.

Kritisk mot Brennpunkt

Hellestveit mente at også de lange programpostene som Aktuelt, Spekter og Debatten kom godt fra balansekravet. Derimot var hun mer kritisk til de mer analytiske bakgrunnsprogrammene Urix og Brennpunkt, som hun konkluderte med at var mer vinklet mot den palestinske siden.

– NRK har jevnt over en ganske bred nyhetsdekning. Men det er forskjeller mellom de ulike tv-redaksjonene. Noen av dem har en veldig tydelig narrativ. Der er palestinerne den svake part og det er Israel som må gjøre noe, var Hellestveits konklusjon.

Faktabasert

Om de tre NRK-sjefenes innlegg i dagens utgave av Aftenposten sier hun:

– Jeg registrerer at de har plukket ut det programmet som kom suverent best ut i min analyse i 2011. Dagsrevyen er en forenklet og ekstrem kjapp flate som i stor grad er faktabasert. Analysene som eventuelt kommer der er ofte redigert og kontrollert på forhånd. NRK får med en gang større problemer når de går i dybden og analyserer Midtøsten-konflikten i andre programmer.

– Hva tror du måtte til for at kritikerne av NRKs Midtøsten-dekning skulle bli mer fornøyd?

– Dette er en konflikt som NRK ikke vil klare å dekke på en måte som vil tilfredsstille alle leire. NRK må belage seg på kritikk, uansett type dekning. Debatten om Midtøsten-dekningen er preget av sterke følelser, med aktører som er overbevist om at de sitter med sannheten.

Opplysningsformål

Hellestveit mener at NRK som allmennkringkaster bør tydeliggjøre sitt formål om å bidra til opplysning om Midtøsten-konflikten.

– NRK kan utfordre den gjeldende narrativen og slippe til flere stemmer. Det er viktig at dekningen blir representativ også for publikum her hjemme, ikke bare for selve konflikten. Men samtidig kan ikke NRK bli tannløs, i håp om å redusere antall klager. En dekning uten klager er ikke noe kriterium for kvalitet, sier forskeren.

Kalbakk, Beverfjord og Berge understreker at NRK som institusjon ikke har noen mening om hvem som “har rett” og hvem som “tar feil” i selve konflikten.

“NRKs oppgave er å rapportere fakta, bringe de synspunkter partene har og gi relevant bakgrunn. Samtidig skal vi formidle den frykt og lidelse krigen skaper for sivilbefolkningen på begge sider”, poengterer de.

Stolte av reporterne

NRK er stolte av arbeidet de erfarne krigsreportere Sidsel Wold, Jan Espen Kruse, Odd Karsten Tveit og Sigurd Falkenberg Mikkelsen gjorde, fastslår de tre lederne.

De mener det ikke kan herske tvil om at NRK har vært utsatt for en kampanje. I innlegget viser de til at MIFFs ledelse har oppfordret sine 8000 medlemmer til å sende inn klager på NRKs dekning.

“Mange av de skriftlige klagene NRK får inn har påfallende likelydende formuleringer”, heter det.

Frifinnelse i 2011

Kringkastingsrådets egen konklusjon i 2011, fattet med 12 mot to stemmer, lød slik:

“Kringkastingsrådet viser til klagebrevet fra den israelske ambassaden. Rådet har gått grundig gjennom dekningen av Israel-Palestina-konflikten og mener at det ikke er grunnlag for å hevde at NRK har hatt en egen agenda i sin dekning.” (12 mot 2 stemmer).

Rådet ga med 11 mot tre stemmer NRK ros for en balansert nyhetsdekning av konflikten.

Powered by Labrador CMS