GD felt for Facebook-publisering

Fikk kritikk av PFU.

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer reagerte på hvordan Gudbrandsdølen Dagningen (GD) vinklet en artikkel om bomring, og klaget saken inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Klager mener at avisens tittelbruk i forsideoppslaget, papirartikkel, nettartikkel og på Facebook var misvisende.

PFU kom fram til at Facebook-posten var problematisk, og konkluderte med at avisen har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.4 i Vær varsom-plakaten.