Håkon Borud felte Gjengangeren for etisk overtramp, mens avisen han selv er ansvarlig redaktør for publiserte akkurat den samme artikkelen. Foto: Martin Huseby Jensen
Håkon Borud felte Gjengangeren for etisk overtramp, mens avisen han selv er ansvarlig redaktør for publiserte akkurat den samme artikkelen. Foto: Martin Huseby Jensen

Felte lillebrors etiske overtramp, glemte eget

Da Håkon Borud i Tønsbergs Blad vurderte Gjengangerens overtramp hadde han ikke fått med seg at hans egen avis hadde publisert akkurat samme artikkel.

Det var under forrige ukes møte i Pressens Faglige Utvalg av Gjengangerens omtale av en rettsak mot en mann som forgrep seg på ei mindreårig jente. Avisa omtalte saken og skrev at mannen bodde i et av tettstedene rundt Horten, og mannens alder. 

Det fikk mannens advokat til å reagere siden det i dette tettstedet bor i overkant av 1.600 mennesker. Dermed mente advokaten at dette bidro til å identifisere mannen. Gjengangeren på sin side mente alder var relevant, men innser de kunne vært mindre spesifikke med alder. 

Identifiserer klager

Det mente PFU også. Utvalget skriver i sin uttalelse: «Utvalget konstaterer at klager verken er navngitt eller avbildet, men at artikkelen opplyser om klagers kjønn, alder og hjemsted. Ettersom det handler om et tettsted med relativt få innbyggere og klagers alder er nøyaktig gjengitt, mener utvalget at klagers anonymitet er betydelig svekket. Artikkelen kan derfor ha bidratt til en indirekte identifisering av klager (i nærmiljøet). I denne sammenheng vil utvalget også på generelt grunnlag minne om at en slik identifisering også kan bidra til en indirekte identifisering av offeret. Slik utvalget ser det, skulle Gjengangeren i dette påklagede tilfellet benyttet mindre presise steds- og aldersopplysninger, slik avisen også selv har vært inne på i klagebehandlingen.»

Utvalget konkluderte enstemmig med at Gjengangeren hadde brutt god presseskikk. Blant utvalget medlemmer som var med og stemte frem denne kjennelsen, var Tønsbergs Blads redaktør Håkon Borud

Borud stilte habilitetsspørsmålet på bakgrunn av felles eierskap, da utvalget skulle behandle saken. Det han glemte å sjekke var om hans egen avis hade publisert samme artikkel. For i Edda Media er stofflyten slik at særlig avisene rundt Oslofjorden finner innhold hos hverandre som de ofte mener deres lesere kan ha interesse av. Dermed legger de artiklene ut i sin helhet, med lenke til nettstedet som først hadde artikkelen. 

Og akkurat dette skjedde i det aktuelle tilfellet. Tønsbergs Blad publiserte en identisk artikkel.

Må følge opp

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold forklarer at styret i Norsk Presseforbund vedtok før sommeren at: «(..) at sekretariatet skal varsle en klager dersom man vet, eller med rimelig anstrengelser kan bringe på det rene om en likelydende, identisk artikkel også har vært publisert i en eller flere andre medier. Da vil det være opptil klager om han eller hun vil klage på også disse.»

Vedtaket kom som en konsekvens av Schibsted utstrakte stoffutveksling i regionavisene. 

- Det var aldri aktuelt i denne saken. Borud reiste selv spørsmål om han var inhabil, ikke fordi han trodde den var publisert i samme avis, men fordi avisene har samme eiere. Sekretariatet tenkte ikke på at artikkelen kunne ha stått også i Tønsbergs Blad. Problemstillingen kom aldri opp, den burde kanskje gjort det, sier Kokkvold.

- Han har felt seg selv, og det skal han normalt ikke kunne gjøre.

Vurderte ikke saken

-  Nei, jeg må innrømme at jeg ikke hadde tenkt at dette er en sak som vi kunne brukt på våre nettsider også. Jeg skal være så ærlig å innrømme at utvekslingsavtalen gir oss noen utfordringer på tema, sier Borud. 

Han forteller mandag nesten ei uke etter PFU-møte, at det helt sikkert er nettsjefen som har fjernet saken etter å ha hørt kjennelsen fra PFU. 

Borud felte saken i PFU,  mens hans medarbeidere publiserte samme artikkel i TB. Hvor går grensa?

- Mine nærmeste medarbeidere kan ta feil, som alle andre medarbeidere. Etikk er ikke to streker under svaret og sånn er det. Det er snakk om gråsoner og vurderinger. Men ansvaret det er mitt. Det skal det ikke være noen tvil om

 

Powered by Labrador CMS