Bilde fra Sequoia National Forest i California i september. Klimaendringene gjør verdens skoger mer utsatt for skogbrann.
Bilde fra Sequoia National Forest i California i september. Klimaendringene gjør verdens skoger mer utsatt for skogbrann.

Google vil nekte klimafornektere å tjene reklamepenger

Men vil vurdere kontekst.

Publisert

I nye retningslinjer for annonsører, utgivere og folk som lager Youtube-videoer, varsler Google at de vil forby det å tjene penger på innhold som bryter med «veletablert vitenskapelig konsensus rundt eksistensen og årsakene» til klimaendringene, heter det i en uttalelse fra selskapet.

– Dette omfatter innhold som omtaler klimaendringer som tøys eller svindel, påstander som nekter for at langtidstrendene viser at det globale klimaet varmes opp, og påstander som nekter for at utslipp av drivhusgasser og menneskelig aktivitet bidrar til klimaendringene, skriver Google.

Google sier de skal se på konteksten påstandene blir fremmet i, og de ønsker å skille mellom innhold som slår fast at slike påstander er sanne og innhold som handler om eller diskuterer slike påstander.

Retningslinjene vil tre i kraft i november.

Powered by Labrador CMS