Mediefolk:

Gunnar Johnsen (47)


er ansatt som leder for den nye publiseringsenheten i Aftenpostens redaksjon fra 1. januar 2013. Han har arbeidet fast i Aftenposten siden 1988. Johnsen kommer fra stillingen som utgavesjef for morgenutgaven, en stilling han har hatt i 14 år fordelt på to perioder. Han var 1998-2001 Aftenpostens korrespondent i Brussel og har dessuten vært politisk reporter, forsvarsmedarbeider og vaktsjef i politisk redaksjon. Johnsen har også redaksjonell bakgrunn fra blant annet Ringerikes Blad.