Halden Arbeiderblad har ikke brutt god presseskikk

Mente seg utsatt for feilaktige beskyldninger.

Halden Arbeiderblad var klaget inn for omtalen av en takkonstruksjon som fylkeskonservatoren mente var ulovlig oppført, og måtte fjernes.

Klager er mannen som var ansvarlig for oppføringen. Slik klager ser det, er han utsatt for alvorlige og feilaktige beskyldninger som han aldri fikk imøtegå.

Halden Arbeiderblad viste til at klager ble kontaktet før publisering.

Pressens Faglige Utvalg konkluderte med at avisen ikke hadde brutt god presseskikk.