Tvinges til å flytte til Halden

Ansvarlig redaktør i Halden Arbeiderblad, Frode Rekve, har fått frist til 1. juni neste år med å flytte fra Fredrikstad.

Publisert Sist oppdatert

Frode Rekve ble ansatt i redaktørjobben i HA i oktober 2006, men er blitt boende i boligen sin i Fredrikstad. Da HA omtalte ansettelsen het det blant annet:

«Frode Rekve bor i dag i Gamlebyen i Fredrikstad, men han kommer til å bosette seg i Halden så raskt som mulig».

Rekve bekrefter at det lå som en forutsetning fra styrets side, i forbindelse med ansettelsesprosessen, at han skulle flytte til Halden kommune. I sommer søkte Rekve av familiære årsaker om dispensasjon fra boplikten, på ubestemt tid. De ansattes representanter i avisstyret var positive, men et flertall, med styreleder Ulf Lettenstrøm i spissen, sa nei. Rekve fikk kun utsettelse i ett år.

Ble skuffet

– Jeg har forståelse for kravet om at en redaktør skal bo i lokalmiljøet, og jeg forholder meg til styrets beslutning. Men jeg trodde i utgangspunktet at dispensasjonssøknaden min skulle være en grei sak, ut fra de personlige forholdene jeg anførte. Tidligere er det alltid funnet romslige løsninger for de ansatte. Så jeg ble skuffet, men skal leve med vedtaket, sier Rekve.

Saken er blitt aktualisert fordi politiske miljøer i byen mener å vite at Rekve er kommet på kant med ledende personer i det lokale Arbeiderparti-laget. HA og redaktøren har ved flere anledninger skrevet temmelig kritiske artikler om Aps politikk i Halden.

Forsøk på å skvise?

Rekve bekrefter at han har hørt lignende signaler.

– Jeg har hørt at andre har nevnt noe i den retning. Men jeg har ikke fått direkte henvendelser av noe slag, sier HA-redaktøren.

Tidligere mangeårig leder av Fagforbundet i Halden, Arne Helgestad, deler bekymringen for at det ligger andre motiver bak styrets vedtak. Han har tidligere vært en sterk kritiker av HAs politiske profil:

– Vi opplever at Rekve på mange måter er blitt den redaktøren for HA som vi har savnet i mange år. Derfor er vi bekymret for at avisstyret, som har flere representanter med forbindelser til Aps lokale ledelse, skal bruke boplikten til å forsøke å skvise ut Rekve.

Kritiske eiere

Kent Bye, leder av Halden Grafiske Forening og klubbleder for grafikerne i HA, sier til Journalisten.no at flere av eierne er kritiske til deler av HAs politiske journalistikk. Halden Grafiske Forening er fjerde største eier i avisen. Bye er talsmann for grafikernes eierskap i HA og sitter i tillegg som ansatterepresentant i avisstyret.

– Vi har diskutert det internt i klubben, men har ikke uttalt oss offentlig. Det går på prinsippet om å slippe til begge parter når avisen dekker saker. Dette har ikke vært tatt opp i avisstyret, men det har jo heller ikke noe med å blande seg opp i det redaksjonelle. Det er slutt på de tidene, sier Bye.

Styrelederen avviser

Styreleder Lettenstrøm avviser at avisstyret har diskutert HAs redaksjonelle profil.

– Det er ikke noe tema for styret. Vi må vite ståstedet til avisa, og det er ivaretatt, sier han.

Lettenstrøm forklarer uenigheten i styret om Rekves boplikt slik:

– Redaktøren ba om å få utsatt boplikten på grunn av personlige forhold. Noen hadde mer sympati enn andre for hans behov. Vi forventer nå at han så raskt som mulig oppfyller kravet om å flytte til Halden kommune. En redaktør i en lokalavis må være en del av lokalsamfunnet.

Støtter Rekve

Klubbene i HA har forskjellig syn i saken. Bye er tilhenger av boplikt, mens lederen av redaksjonsklubben, Anders Johansson, har motsatt holdning. Representantene for de ansatte samlet seg imidlertid om et felles standpunkt da styret behandlet søknaden.

– De tre ansatterepresentantene gikk sammen og ble enige om å gi redaktøren mer tid til å innfri flyttekravet. Derfor stemte vi mot å sette fristen til 1. juni 2009. Vi var innstilt på å utsette fristen i ytterligere ett år, som likevel er mindre enn det redaktøren ønsket selv, sier Bye.

– Kan bo i Fredrikstad

I likhet med Bye er også Johansson både klubbleder og ansatterepresentant i avisstyret.

– Vi har diskutert flyttesaken i redaksjonsklubben. Vi støtter ikke kravet om at Frode må bosette seg i Halden. Han kan like gjerne bo i Fredrikstad som i Halden. Han gjør en like god jobb uansett hvor han bor. Han er til stede på mye av det som skjer i Halden.

– Har HA praktisert krav om at journalister som ansettes må bosette seg i avisens nedslagsfelt?

– Det kan jeg ikke huske, sier Johansson.

Powered by Labrador CMS