Kenneth E. Pedersen i Vesterålen investeringsselskap.
Kenneth E. Pedersen i Vesterålen investeringsselskap.

Konflikt etter avissalg

Hålogaland journalistlag mener paragraf i Hovedavtalen er brutt.

Publisert Sist oppdatert

Salget av Vesteraalens Avis og Sortlandsavisa til Harstad Tidende har skapt konflikt mellom tillitsvalgte og eiere. Stridens kjerne er bekjentgjøringen av salget, som de ansatte mener de fikk for sent. De ble informert like før pressemeldingen ble sendt.

Arbeidsro

Klubbleder Jan Roger Olsen i Vesteraalens Avis sa like etter salget at han ikke kunne forstå hvorfor de tidligere eierne ikke ga noen informasjon mens samtalene mellom partene pågikk, og at de burde fått beskjed onsdag morgen da avtalen var klar.

Kenneth E. Pedersen i Vesterålen investeringsselskap, som solgte avisene, svarte at de kunne ha trådd litt feil i forhold til hovedavtalens bestemmelser, men:

– (…) det har vært mange hensyn å ta i denne saken og det har vært langt fra enkelt å dra avtalen i havn. Vi har vært opptatt av avisens ve og vel, og samtidig å holde arbeidsro.

HJs uttalelse

Hålogaland journalistlag sendte fredag en uttalelse om saken. De mener Hovedavtalenes paragraf 9–16 Eierskifte i aksjeselskap, er brutt.

Avtalen sier: «Ved eierskifte i aksjeselskap skal ledelsen straks den får sikker kunnskap om det, informere de tillitsvalgte….».

Lenger nede i uttalelsen skriver de: «Hålogaland journalistlag mener det er viktig at hovedavtalen overholdes og at partene jobber for at tilliten mellom ansatte og ledelsen bedres. Laget forutsetter også at ledelsen for bedriften ser viktigheten av å følge hovedavtalen og andre avtaler i framtiden.»

– Ikke imponert

Pedersen svarte samme dag i en epost på journalistlagets uttalelse.

«Jeg ikke spesielt imponert over presisjonsnivået eller evnen til å sette seg inn i saken før slike uttalelser utferdiges og distribueres.»

Han viser til at Sortlandsavisa ikke er bundet av Hovedavtalen, og at det må skilles mellom de to avisene.

Sortlandsavisa er ikke medlem av Mediebedriftenes landsforening, slik Vesteraalens Avis er. NJ-advokat Ketil Heyerdahl sier til Journalisten at det ikke nødvendigvis betyr at eierne kan se bort fra Hovedavtalen.

– Hovedavtalens normer legges ofte til grunn, også overfor bedrifter som ikke er bundet av den.

Heyerdahl uttaler seg på generelt grunnlag og sier det er vanskelig å si hva som vil gjelde i dette konkrete tilfellet.

– Men det er noe med god takt og tone mellom partene, som er helt sentralt.

Informert samtidig

Pedersen skriver videre i e-posten at ønsket om å skape minst mulig støy for de ansatte er årsaken til at de ble informert samtidig.

Han besvarer journalistlagets påstand om at Hovedavtalen er brutt, med at samtlige ansatte ble informert et kvarter etter at avtalen om salget ble signert. Det ble i tillegg holdt et orienteringsmøte en time senere.