Helgelendingen brøt god presseskikk

Fikk kritikk av PFU.

Klagen gjelder to artikler i Helgelendingen om et bygg som skal ha hatt mangler når det gjelder brannsikring. Eierne av bygget ble kritisert for at det bodde folk i bygget. Det er eierne som har klaget inn avisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) reagerer på at klagers stemme ikke kommer frem i sakene.

PFU skriver:

«Utvalget merker seg at klager ble kontaktet før publisering og at klager da viste til svaret som de hadde levert til kommunen. PFU mener det var kritikkverdig at Helgelendingen ikke formidlet klagers mening fra dette svaret.»

Konklusjonen er at Helgelendingen har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.14 i Vær varsom-plakaten.