Oslo Skin Lab står bak produktet The Solution, en drikkbar kollagenblanding som skal ha positiv effekt på huden. Blogger Vanessa Rudjord deltar i reklame for produktet. Foto: Skjermdump TV2 / reklame Oslo Skin Lab
Oslo Skin Lab står bak produktet The Solution, en drikkbar kollagenblanding som skal ha positiv effekt på huden. Blogger Vanessa Rudjord deltar i reklame for produktet. Foto: Skjermdump TV2 / reklame Oslo Skin Lab

PFU: Ingen brudd på god presseskikk da TV 2s «Helsekontrollen» omtalte drikkbar mikstur mot rynker

Produsenten klaget inn TV 2 for brudd på en rekke punkter.

Publisert Sist oppdatert

Omtalen av et drikkbart produkt som skal redusere rynker, står i sentrum for PFU-saken der TV 2s program «Helsekontrollen » er klaget inn på en rekke punkter av produsenten Oslo Skin Lab / Norvital.

Overordnet mener klager at innslaget bryter med punktene 4.1 og 4.2 i Vær varsom-plakaten, og at det gjennom hele innslaget i «Helsekontrollen» blandes sammen hva som er fakta og hva som er kommentarer.

– Klipper bort relevante uttalelser

I klagen vises det blant annet til en «slags monolog» fra programlederen til blogger Vanessa Rudjord, som deltar i reklame for produktet.

Programlederen uttaler: «Men nettopp fordi det er så mange som lytter når du [Rudjord] snakker, er det så viktig at ikke du lar deg lure. Av studier som ikke holder mål, og produkter som ikke holder det de lover.»

Slik klageren ser det, innebærer denne sekvensen også et brudd på punkt 4.4 i VVP, om dekning for titler etc.

Klageren mener også at TV 2 har valgt kilder som støtter saken, men bevisst toner ned øvrige kilder, og at de har klippet bort relevante uttalelser, spesifikt i intervjuet med Norvital-direktør Atle Strande.

De reagerer også på kildebruken, blant annet innvendes det at en hudlege som intervjues, fronter konkurrerende produkter og derfor ikke opptrer uhildet.

– Redigering i tråd med god presseskikk

I sitt tilsvar har TV 2 blant annet skrevet:

«TV 2 har tiltro til at Pressens Faglige Utvalg ser behovet for frie redaksjoner som etter beste evne ettergår markedsføring og produkter på dette vanskelige området. Svært ofte er produktene beskrevet på en subjektiv måte som kan virke overbevisende, men vanskelig å forstå eller etterprøve for forbrukerne. Både påstått og dokumentert virkemåte krever, når det gjelder kjemiske og biologiske sammenhenger, gjennomgående ganske høy fagkompetanse. Prisingen er også vanskelig å sammenholde med kvalitet, innhold og produksjonskost.»

Om den konkrete klagen skriver TV 2 at redaksjonen mener kildene er korrekt gjengitt, og avviser at de bevisst har valgt kilder som er negative til produktet.

«Hva gjelder intervjuet med Atle Strande har redaksjonen valgt ut det relevante og gjengitt meningsinnholdet lojalt på de temaer som innslaget omhandler. Det er naturligvis slik at intervjuer er lengre og angår flere temaer, men redigeringen er skjedd i tråd med god presseskikk.»

Konklusjon: Ingen brudd

Forslaget til uttalelse ble, med noen justeringer, vedtatt fra utvalgets side, og det konkluderes med ingen brudd på god presseskikk fra TV 2s side.

– «Helsekontrollen» skal ha honnør for å belyse dette temaet. Det er snakk om et segment der det er veldig store summer å tjene, der man spiller på forbrukernes ønske om en «quick fix» for ungdom og skjønnhet, uten å ha veldig mye vitenskapelig bevis for hva som virker. Det er godt innenfor samfunnsoppdraget å belyse det, og jeg synes det er gjort på en godt nok balansert måte, sa Liv Ekeberg, representant for journalistene.

Utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen støttet ikke klagerens syn på sammenblanding av fakta og kommentar.

– Det er riktig at det skjer en glidning fra å være en undersøkende journalist til å bli en kommentator. Men programformen legger ikke skjul på at det er det som skjer, tvert imot, vi har jo alle oppfattet at det er nettopp dette som skjer. Dette er en journalist som gjør seg opp en oppfatning. Jeg oppfatter ikke dette å være en sjangerblanding.

Stein Bjøntegård, representant for redaktørene, anså på sin side tilfellet som nærmere sjangerblanding, blant annet på grunn av kategoriske påstander om «studier som ikke holder mål» uten at dette dokumenteres særlig grundig.

Utvalget ble enig om å formulere en setning om dette til den endelige uttalelsen.

I uttalelsen står det også blant annet:

«Sett i lys av slagsiden et slikt kritisk innslag har, forstår utvalget at klager kunne ønsket at TV 2 refererte mer fra hans svar. Utvalget har ikke tilgang på det fulle intervjuet som ligger til grunn, og må vurdere saken ut fra det publiserte. Slik utvalget ser det, blir klager konfrontert med de sentrale påstandene, som er minimumskravet. »

Klagen gjaldt følgende punkter:

  • 2.3, åpenhet om bakenforliggende forhold
  • 3.2, kildekritikk og kontroll av opplysninger
  • 3.7, gjengivelse av uttalelser/sitater
  • 4.1, saklighet og omtanke
  • 4.2, skille fakta og kommentar
  • 4.4, dekning for titler etc.
  • 4.14, samtidig imøtegåelse
Powered by Labrador CMS