Digi.no frikjent i PFU

Greit at medier skriver om billettkontroller som ikke blir gjennomført.

PFU frikjente nettavis Digi.no for å ha brukt tittelen «Fritt fram for snikerne». Artikkelen handlet om innføring av et nytt sonesystem i Oslo og Akershus, og at transportselskapet Ruter derfor ikke gjennomførte billettkontroller helgen dette skjedde.

Ruter klaget inn nettavisen fordi de mente det ikke var dekning for tittelen.

– Ingen oppfordring

PFU mener at tittelen går langt i å antyde at Ruters passasjerer kan slippe unna uten å betale for seg. Men samtidig sier utvalget at dette må veies opp mot hensynet til at medier må kunne spisse saker for å skape oppmerksomhet rundt innholdet.

– Når det gjelder den faktiske ordlyden i tittelen, er det vanskelig å se at den oppfordrer til lovbrudd, slik Ruter hevder. «Sniking» er i seg selv i utgangspunktet en forseelse, og det å hevde at det kan bli lettere å unndra seg betaling, fritar ikke snikeren for ansvar for å gjøre opp for seg. En påstand om at det blir enklere å begå et lovbrudd legitimerer selvsagt ikke lovbruddet, heter det i uttalelsen fra PFU.

Konklusjonen gikk gjennom utvalget uten noen stor diskusjon. Utvalgsleder Hilde Haugsgjerd understreket at Digi.no ikke skrev at det var gratis på trikken, men at det nettopp dreide seg om snikere.

Digi.no hadde en god dialog med Ruter i den aktuelle saken, noe utvalget også la vekt på. Etter at artikkelen ble publisert skrev Digi.no inn en oppdatering i saken om at Ruter sier det ikke var fritt fram for snikere den aktuelle helgen.

Digital redigering

Alf Bjarne Johnsen, som sitter i utvalget for journalistene, antydet at Digi.no burde endret tittelen etter at nettavisen tok inn denne oppdateringen.

– De dementerer sin egen sak når de oppdaterer den med opplysningen fra Ruter. Med den oppdateringen går tittelen over til å være en ytring. Når man legger til en opplysning bør man tenke seg om i den digitale redigeringen, sa Johnsen.

Utvalget legger i sin uttalelse også vekt på at saken hadde betydelig offentlig interesse.

Powered by Labrador CMS