Hilde Tretterud, sekretariatsleder i Norsk Journalistlag, sier budsjetteringen er mye av årsaken til overskuddet.
Hilde Tretterud, sekretariatsleder i Norsk Journalistlag, sier budsjetteringen er mye av årsaken til overskuddet.

Pandemi-år ga overskudd for NJ

Norsk Journalistlag gikk 3,8 millioner i pluss.

Publisert

Norsk Journalistlags (NJ) årsregnskap viser at driftsinntektene for fjoråret endte på nærmere 65,5 millioner kroner. Driftskostnadene var på vel 61,6 millioner kroner, og dermed kan NJ notere et driftsoverskudd for 2021 på 3,8 millioner kroner.

Over halvparten av overskuddet er finansinntekter fra midlene i konfliktfondet.

Flere medlemmer

NJ økte kontingentinntektene i 2021 som følge av 125 flere medlemmer og bedre oppfølging av innbetaleringer.

Økte lønninger og et «systematisk arbeid for å få flere på trekk», nevnes også som årsaker til at kontingentsinnbetalingene har økt.

Totalt endte fjorårets kontingentinntekter på 46,9 millioner kroner, som er 2 millioner mer enn året før.

Pandemi-år

Fjoråret ble et pandemi-år og flere av NJs aktiviteter måtte gå digitalt. Etter ønske fra landsstyret ble året i utgangspunktet budsjettert som et normalår. At pandemien likevel ga utfordringer for aktivitetene forklarer mye av overskuddet, sier sekretariatsleder i NJ Hilde Tretterud til Journalisten.

– Ønsket fra landsstyret var at vi skulle ha forutsetninger for å kunne ha vanlige aktiviteter dersom det ble sluppet opp. Det endte jo med noen lommer med mindre restriksjoner der vi kunne ha normale aktiviteter, sier hun.

I regnskapsnotatene foreslås det å overføre halvparten av overskuddet til den såkalte frie formålskapitalen. Det er midler uten restriksjoner, og begrunnelsen for overføringen er at fagforeningen skal ha mulighet til å takle større organisasjonsendringer og investeringsbehov de neste årene.

Landsstyret skal vedta regnskapet og foreslåtte disposisjoner senere denne uken.

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS