– Hjemmet Mortensen kjøper seg tid

Frilanser mener bladforlaget vil redusere frilansbruken drastisk. Axel Walø i HM mener han misforstår.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Hos oss har de ansatt fire av de faste frilanserne, men jeg var ikke interessert i fast ansettelse. Hjemmet Mortensen kjøper seg nå tid til å ansette dem de mener de har behov for på fast basis, og på sikt tror jeg det vil bli mye mindre innkjøp av frilansstoff, sier Fred Magne Skillebæk, som blant annet skriver for Vi Menn Bil, til Journalisten.

Skillebæk mener dette er en naturlig utvikling, da bladselskapet er avhengige av fulle rettigheter når de skal jobbe multimedialt. Selv har han fått beskjed om at han slipper å undertegne den omstridte rettighetskontrakten som Norsk Journalistlag (NJ) mener overdrar altfor store rettigheter fra frilanseren til forlaget.

Misforståelse

– Dette er en misforståelse, sier forlagsdirektør i Hjemmet Mortensen, Axel Walø. Han sier status i saken er akkurat den samme som den var før sommerferien, og at de for tiden viderefører alle avtalene de hadde før skoleferien.

Han mener grunnen til misforståelsen er at forlaget nylig etablerte en egen fast redaksjon for Motor, det vil si fagområdene bil, båt, MC, men sier den prosessen begynte allerede i april i fjor ut ifra en vurdering om at forlaget skulle jobbe mer flermedialt.

NJ er tvilende

– Hvis Hjemmet Mortensen eller andre vil ansette flere folk er det kjempeflott, men jeg tror ikke det er veien det går. Utviklingen vi har sett er heller at medieselskapene vil ha arbeidsansvar for færrest mulig og benytter seg mer og mer av frilansstoff. Når selskapene så presenterer avtaler som ikke gjør det mulig å overleve som frilansere, skyter de jo seg selv bare i foten i et langt perspektiv, sier nestleder i NJ, Kjetil Haanes.

Skillebæk hevder han har fått arbeidsmengden sin kraftig redusert siden prosessen med rettighetskontraktene startet.

– Jeg gikk på et tidlig tidspunkt ut og fant andre oppdragsgivere i tillegg fordi jeg så tegningen. I dag utgjør arbeid for Hjemmet Mortensen bare en tredjedel av det jeg holder på med. Jeg måtte være ærlig med meg selv: Skulle jeg la HM selge stoffet mitt eller var det jeg som skulle gjøre det, sier han.

Han forklarer at han jobber nesten utelukkende med bil og har holdt på med det i 13 år. Han mener at nettopp nisjekunnskapen gjør enkelte frilansere vanskelig å bytte ut.

– Fordelen er at det er et fagområde hvor det er vanskelig å finne gode journalister som har bransjekontaktene, sier han.

– Prøvd ut rettighetskontrakter

Bil-journalisten sier det snart er halvannet år siden de ble forelagt rettighetskontrakten første gang, men at det var vanskelig for forlaget å få journalister innen hans fagområde til å underskrive – nettopp fordi fagkunnskapen gjorde dem vanskelig å bytte ut over natta.

– Denne type rettighetskontrakter er nok en tanke de har gått med ganske lenge. Grunnen til at de kom til oss med kontrakten først var vel at vi var en såkalt fagredaksjon, vi produserer stoff som lett kan gå i flere kanaler. Bilder av bil kan brukes overalt. Vi har dessuten fått klare beskjeder om at det skal etableres en sentral bildedatabase for hele forlaget. Derfra er det kort vei til et bildebyrå som selger bilder til andre, sier han.

Igjen mener Walø at dette er en misforståelse, om enn en forståelig en.

– Dette stemmer for så vidt: Den gang var det snakk om en litt annen type kontrakter, men problemstillingen er jo den samme. I den saken mener jeg vi endte opp med en midlertidig kontrakt med frilanserne det gjaldt. Når det gjelder punktet om bildedatabase, så er det riktig at vi jobber med å utvikle internsystemer og arkivløsninger som gir oss lett tilgang til tekst og bilde, men, som vi presiserte overfor NJ, vi har ikke lagt opp til noen forretningsmodell rundt dette.

Time-out

Walø trekker fram at Hjemmet Mortensen i et tidlig utkast til rettighetskontrakter hadde et punkt om videresalg av frilansstoff til tredjepart ut fra en gitt inntekstnøkkel, men valgte å gå bort ifra dette.

– I og med at saken utviklet seg slik den gjorde før sommerferien, valgte vi å ta en time-out. For tiden viderefører vi bare de avtalene vi allerede har, men på sikt, og vi har ikke satt fast noe spesifikt tidspunkt, ønsker vi å gå over til rettighetskontraktene vi har utarbeidet, sier Walø.

I skrivende stund har 227 frilansere skrevet under NJs opprop mot Hjemmet Mortensens rettighetskontrakter.

Powered by Labrador CMS