Treholt-innsyn avgjøres snart

Høyesteretts ankeutvalg avgjør om innsynsbegjæring prøves på nytt.

Spørsmålet om mediene får innsyn i lydopptakene fra Treholt-rettssaken i 1985 nærmer seg et punktum. Etter at Borgarting lagmannsrett i mai nektet mediene tilgang til opptakene, anket mediene saken inn for Høyesterett i sommer.

Ankeutvalg

Nå har påtalemyndigheten svart på anken. De står fast på at medienes anke må forkastes. Brevet er underskrevet av førstestatsadvokat Lasse Qvigstad, som var en av aktorene under rettssaken på 1980-tallet.

Høyesterett opplyser at ankesaken nå ligger til utredning hos dem. En avgjørelse fra ankeutvalget kommer trolig i løpet av måneden. 

 Tvil

Assisterende generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening tror saken slipper gjennom.

– Terskelen nå er ankeutvalget som kan avvise anken. Men det vil overraske meg fordi det har vært mye tvil i saken, og fordi den har gått opp og ned i rettssystemet, sier Jensen.

Han viser til at saken tidligere har vært en tur innom Høyesterett da de bad lagmannsretten drøfte saken i lys av den europeiske menneskerettskovensjonens (EMK) artikkel 10. 

Mange

Nå er det selve spørsmålet om tilgang til lydopptakene som skal avgjøres.

Det er advokat Ane Stokland i NRK som fører saken på vegne av 16 medier, samt presseorganisasjonene. Dersom mediene får innsyn i lydopptakene kan disse sees i sammenheng med den endelige dommen mot Arne Treholt.