Sjefredaktør i VG, Gard Steiro går helt til topps i rettsvesenet med kravet om innsyn i sentrale påtaledokumenter i de såkalte våpensakene.
Sjefredaktør i VG, Gard Steiro går helt til topps i rettsvesenet med kravet om innsyn i sentrale påtaledokumenter i de såkalte våpensakene.

Høyesterett skal prøve VGs anke om våpeninnsyn

Tapte i to rettsinstanser.

Publisert

Høyesterett har sluppet inn VGs anke om innsyn i de såkalte våpendokumentene etter at avisa først ble nektet i to rettsinstanser.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett avviste avisas klage på Riksadvokatens beslutning om å nekte innsyn i flere sentrale dokumenter knyttet til etterforskningen av Forsvarets og politiets håndtering av tjenestevåpen. En rekke fremtredende polititjenestemenn og offiserer har hatt befatning med slike våpen.

Med hjelp fra Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening anket VG saken inn for Høyesterett. Fredag ble det besluttet at anken skal behandles i avdeling med fem dommere.

I sin begrunnelse skriver ankeutvalget at det kan prøve lagmannsrettens saksbehandling og generelle lovtolkning. Utvalget kan også prøve rettsanvendelsen når gjelder Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen, men ikke lagmannsrettens bevisbedømmelse. Dermed får saken full behandling i Høyesterett.

VG skrev blant annet at tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten for politisaker, Johan Martin Welhaven, var under etterforskning for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag og grov uforstand i tjenesten. Saken mot Welhaven ble henlagt av Spesialenheten.

Med unntak av påtalevedtaket avslo Riksadvokaten avisas innsynsbegjæring i flere sentrale dokumenter, noe som har vanskeliggjort avisens arbeid med å granske henleggelsen av en sak mot en av politiets egne ledende tjenestemenn.

Powered by Labrador CMS