Hudfletter Skup-ledelsen

To medlemmer har forlatt Skup-styret med beskyldninger om at ledelsen opptrer udemokratisk og uryddig.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Jeg ble møtt med så mye mistillit at jeg følte det vanskelig å fortsette. Slik forklarer Adressa-journalist Grete Holstad sin Skup-sorti i oktober.

– Jeg opplever at gamle Skup-travere har tatt et så stort eierskap til Skup at de tror de kan gjøre hva de vil. Inklusive å sette vedtektene til side, sier NRK-journalist Bjørn Olav Nordahl. Han forlot styret samtidig med Holstad.

– Dette handler om faglig uenighet, ikke mistillit. Begge to er ressurspersoner jeg svært gjerne skulle sett fortsatte i Skup-styret, møter Skups styreleder og Dagblad-journalist Heidi Molstad Andresen kritikken med.

 Flyttekrangel

Høststormen har herjet Skup, og den store riften er oppstått gjennom en støyende lokaliseringsdebatt. Etter sju år i Tønsberg og ett på Gardermoen, ble spørsmålet reist om Skup eventuelt burde flytte på seg.

Et arbeidsutvalg på fem ble nedsatt, med Grete Holstad som leder og Bjørn Olav Nordahl som et av medlemmene. Utvalget vurderte først syv alternativer til Tønsberg, som deretter ble innsnevret til et finaleheat, bestående av Bergen, Hamar og Trondheim. Da det ble klart at utvalget betraktet det som en reell mulighet å flytte Skup fra Tønsberg, startet bråket på alvor.

– Tidlig i utredningen opplevde vi at Skup-ledelsen ignorerte utvalget og i det skjulte tok initiativer som undergravde gruppas mandat. Dette tok jeg opp på en helgesamling i slutten av september, der det ble vedtatt å undersøke Bergen, Hamar og Trondheim. Men allerede den påfølgende mandagen fortsatte Heidi i samme stil. Denne gangen med en beslutning om å legge saken fram for Skups Råd, også denne gangen uten å orientere meg og utvalget på forhånd.

Dette ble fulgt opp med en kaskade av mailer, der det ble kranglet om detaljer. Hun sådde tvil om alt mulig, blant annet om landets største konferansehotell var stort nok. Jeg oppfattet dette som detaljstyring og kontrollbehov, noe som gjorde det umulig for meg å lede utvalget. Jeg valgte derfor å trekke meg, forteller Grete Holstad.

 Tilbakeviser beskyldningene

Skup-leder Heidi Molstad Andresen tilbakeviser både beskyldningen om mistillit og Holstads framstilling av forespørselen til Rådet. Hun peker på at det ble presisert hvilke ting som måtte utredes mht. eventuell flytting, da arbeidsgruppa ble nedsatt.

– At hun ikke fikk noe skriftlig om initiativet til å kontakte Rådet på forhånd kan nok stemme, av den enkle grunn at dette spørsmålet ikke kom opp på helgesamlinga. Men det var aldri slik at utvalget hadde mandat til å fatte et vedtak om eventuell flytting, deres rolle var å utrede ulike muligheter på vegne av hele styret. Og dette var en åpen og demokratisk prosess, hvor hele styret var med i en mailutveksling – inklusive Holstad – om hva vi burde gjøre.

At det i denne prosessen har kommet kritiske spørsmål til gruppas vektlegging av ulike elementer eller etterlysning av ting som manglet, handler ikke om mistillit, men et behov for å få en best mulig opplyst sak. Det må ei gruppe som jobber for hele styret tåle. For det er ingen som har vært prinsipielt bekymret for å flytte konferansen, men flere har vært bekymret for hva det vil kunne føre til med tanke på deltakerantall og økonomi, svarer Molstad Andresen.

– Men kan du forstå at Holstad oppfattet det som mistillit?

– Nei. Det er synd hvis kritiske spørsmål oppleves som mistillit.

Får støtte

Trond Idås i NJ er leder av Skups Råd. Han presiserer at han ikke kan uttale seg om de to frontenes saksframstilling. Derimot bekrefter han at han fikk en mail fra Skup med forespørsel fra styret om Rådets syn i lokaliseringsdebatten.

– Jeg så aldri innstillingen, og Rådet foretok en uavhengig vurdering. Jeg reagerer uansett ikke på at vi ble rådspurt, for vår oppgave er jo nettopp å gi råd i store og viktige saker. Og dette er åpenbart en slik sak. Det ville vært mer underlig om vi ikke ble rådspurt enn at vi faktisk ble det, kommenterer Idås.

 Grete Holstad reagerer på Heidi Molstad Andresens forsøk på å gjøre konflikten til noe som handler om “faglig uenighet”.

– Det er ikke derfor jeg trakk meg fra styret. Hvis Heidi ville komme med innspill til hvordan utvalget skulle arbeide, hadde hun full mulighet til det, både på styrets møter og ved å ta kontakt med meg. I stedet igangsatte hun en mailaksjon som føltes både latterliggjørende og som en mistenkeliggjøring av meg og utvalget.

Misliker motargumenter

Etter at Holstad forlot Skups arbeidsgruppe, overtok Bjørn Olav Nordahl ansvaret. Han bekrefter Holstads beskrivelse av situasjonen, og mener at Molstad Andresens lederstil kommer til syne på flere nivåer. Blant annet trekker han fram hennes måte å lede debattene i styret når folk fremmer synspunkter som lederen ikke liker.

– I lokaliseringsdebatten forut for stemmeavgivningen (som endte 9–6 i Tønsbergs favør), ble alle innleggene som var pro-Trondheim straks møtt med motargumenter og kommentarer fra Heidi, uten at hun selv sto på talerlisten. Det er en svært uryddig måte å lede en debatt på, og et lite stilig forsøk på å parkere meningsmotstandere. Jeg opplever hennes måte å lede organisasjonen på som svært lite demokratisk og moderne, sier Nordahl og fortsetter:

– Jeg har vært med i dette gamet en stund og vet at tillit en grunnleggende forutsetning for å lykkes. Får du det, blir du både trygg og entusiastisk. I Skup opplevde jeg det motsatte.

– Dette er bare trist, og jeg vet ikke om jeg vil diskutere det i offentligheten. Jeg kan bare gjenta at alt dette er knyttet til lokaliseringsspørsmålet og innspillene som er kommet fra meg og andre i styret handlet aldri om mistillit, bare uenighet om gruppas vurderinger, svarer Molstad Andresen. Hun viser også til at saken endte i en demokratisk avstemning, hvor flertallet stemte for å arrangere konferansen i Tønsberg 2013.

 Vedgår formaliafeil

Bjørn Olav Nordahl har også kritisert styreleder for brudd på Skups vedtekter. Dette skjedde da NRKs Eirik Veum, på initiativ fra Molstad Andresen, ble trukket inn i styret for å gjøre det fulltallig, etter at først valgkomiteen og deretter årsmøtet hadde foretatt en aldri så liten tellefeil og utnevnt ett styremedlem for lite.

Molstad Andresen konfererte med andre og spilte inn Veums navn for Rådet, som vedtok forslaget og sikret Veum en plass i styret. Men altså uten å følge de formelle reglene og uten å konsultere styret.

– Dette har ingenting med Veum som person å gjøre, han er en bra kar. Men når styreleder setter vedtektene til side og i bakkant kommer med åpenbar feilinformasjon til styret, er det ikke noe sunnhetstegn for Skup. Derimot er det et symptom på at noen tror de “eier” organisasjonen, og da kan man jo gjøre som man vil. Skup skal fremme kritisk journalistikk og åpenhet. Men når organisasjonen selv blir testet på det samme i praksis, feiler altså leder og nestleder fatalt, sier Bjørn Olav Nordahl.

– Nordahl har rett i at det er begått formaliafeil, men jeg synes saken er blåst ut av sine proporsjoner. Ved valget på siste årsmøte sviktet det i mange ledd, og flere ting gikk i stå. Slikt kan skje, og da det først skjedde prøvde vi straks å rette opp feilen. Det informerte jeg også styret om på første møte etter konferansen. Så ja, det gikk litt fort i svingene, men intensjonen var aldri å sette vedtekter til side eller føre noen bak lyset. Vi er en dugnadsgjeng som gjør så godt vi kan, svarer Heidi Molstad Andresen.

Powered by Labrador CMS