Frode Rekve, Institutt for Journalistikk. Foto:Kathrine Geard
Frode Rekve, Institutt for Journalistikk. Foto:Kathrine Geard

Staker ut ny kurs for IJ 

IJ som vi kjenner det er snart historie. - Det er ikke økonomi til å fortsette driften som i dag, sier Elin Floberghagen.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Hun leder strategiutvalget som nå gjennomgår hele virksomheten ved Institutt for Journalistikk i Fredrikstad. Blant annet ser de på kursprofil, målgrupper, prispolitikk, ansettelsespolitikk og bemanning. Utvalget avslutter trolig sitt arbeid 28.februar og legger fram sine konklusjoner kort tid etter. Forslaget til strategiplan skal deretter ut på høring i IJs stifterorganisasjoner NJ, NR og MBL.

- Jeg vil ikke forskuttere noe. Men prosessen er omfattende og utvalget hurtigarbeidende. Vi gjennomgår hele virksomheten og foreslår betydelige endringer. IJ har mistet 2,5 millioner i statsstøtte, som er en stor andel av inntektene. Det er ikke økonomi til å fortsette driften som i dag.

Slanker staben

IJ er allerede inne i en nedbemanningsprosess. på vei ut av eget kurssenter i Gamlebyen og inn som leietaker i det nye Litteraturhuset i Fredrikstad. Flyttingen skjer formelt 1.juni. Kurssenteret, som presseorganisasjonene reiste i 1983, blir dermed solgt.

- Uten å gå i detalj om framtidig kurstilbud blir nok hovedgrepet at IJs tilbud skal ut dit folk er og bor. Nå er man ikke lenger nødt til å fylle et stort hus, men kan reise ut til bedriftene, sier Floberghagen, som tror det er riktig å konsentrerere seg om kjernevirksomheten og rendyrke IJ som kurstilbyder.

Hun påpeker at undersøkelser viser at mangel på tid er det største hinderet for deltakelse på IJs kurs. Derfor gjelder å rette kompetansehevende tilbud inn slik at dette arbeidet kan drives kontinuerlig.

Konstruktivt

Hele styret for IJ er med i strategiutvalget sammen med ledelsen ved IJ og representanter for de ansatte. Floberghagen beskriver arbeidet som en konstruktiv prosess med gode diskusjoner rundt temaer som kursprofil, organisering, markedsføring og IJ som administrasjonstjeneste for STUP, SKUP, STIP, PFF og flere andre.

Departementet har i år kuttet en tredel av sin støtte og varslet ytterligere kutt. Det er frykt for at statsstøtten kan opphøre helt.

- Vi argumentere fortsatt for hvorfor støtten til IJ er en viktig del av pressestøtten, men må absolutt ta høyde for at det ikke blir statstøtte i framtida. Det vil i såfall innebære at færre får muligheten til å øke sin kompetanse. Statsstøtten er det som sikrer et tilbud til alle grupper.

- Er du optimist med tanke på framtida for IJ?

- Jeg er litt begge deler. Jeg er optimist når det gjelder forslagene vi jobber fram. Jeg tror vi er på rett vei. Men bransjen må bli bedre til å tenke kompetanse hele tida. Det er knapt noen bransje som opplever så store omstillinger som vår. Vi har utrolig gode samarbeidsordninger, men bruker dem altfor for lite. Der er vi for dårlig.

Når strategidokumentet er ferdig vil forslagene behandles i de respektive stifterorganisasjonene. NJ-lederen understreker at de ønsker at endringene er godt forankret i bransjen. 

- Jeg gleder meg til debatten om forslagene.

 

 

 

Powered by Labrador CMS