UT PÅ TUR: Sidsel Avlund er glad for NRKs nye sikkerhetsinstruks. - Dette er noe hele den norske pressen burde hatt, sier NRK-fotografen. Foto: Kathrine Geard
UT PÅ TUR: Sidsel Avlund er glad for NRKs nye sikkerhetsinstruks. - Dette er noe hele den norske pressen burde hatt, sier NRK-fotografen. Foto: Kathrine Geard

Ingen krigsoppdrag uten sikkerhetskurs

Alle NRK-reportere som skal reise i krig- og konfliktområder må nå ha kompetanse i sikkerhet og førstehjelp.

Publisert Sist oppdatert

Avdelingene i NRK har hatt ulik praksis for sikkerhetsopplæring. Noen har sendt medarbeiderne på omfattende overlevelseskurs i regi av AKE i Wales, slik mange medier gjør. Andre har sendt sine medarbeidere helt uten skolering til land som Afghanistan. Men nå har NRK fått på plass en instruks for sikkerhet som gjelder hele kringkastingen.

Ufravikelig

Den setter ufravikelige krav til ansvar, kompetanse, forberedelser, utstyr og oppfølging for alle som reiser på oppdrag i områder med krig og konflikt.

– Det var viktig for NRKJ at det ble en instruks som alle må følge, sier Sidsel Avlund, som satt i utvalget som laget instruksen. Det gjorde også bedriftslege, verneombud og programdirektør Per Arne Kalbakk, som var leder i Dagbladets samfunnsavdeling da Carsten Thomassen ble drept i Kabul.

Avlund sier arbeidet med å meisle ut en instruks gikk veldig greit fordi alle var enige om målet. At alle som reiser i farlige områder må ha sikkerhetsopplæring, slik at de kan foreta selvstendige vurderinger av risiko, ivareta egen og andres sikkerhet, vet hvor de skal hente informasjon og hvordan de bør handle i bestemte situasjoner.

– Dette må gjelde alle. Hvis jeg blir skadet på et oppdrag, er min kollega min sikkerhet, påpeker Avlund.

Kravene

I tillegg til at NRK-medarbeiderne alltid må være kurset før de slipper ut på tur, stiller instruksen også tydelige krav om oppfølgingskurs. Førstehjelpsdelen må repeteres minst annethvert år.

Hovedkurset i sikkerhet minst hvert femte år. Dessuten skal de som har vært ute, følges opp når de kommer hjem. Dagen etter hjemkomst er satt av til samtale med nærmeste leder og opprydding i utstyret. Dersom den ansatte eller nærmeste leder mener det er behov, eller uttrykker ønske om det, skal bedrifthelsetjenesten kobles inn for debriefing.

Kalbakk er den som har ansvar for at instruksen følges på lavere nivåer. Han skal være orientert om hver enkelt reise og kontrollere at alle medarbeiderne har gjennomgått tilfredsstillende opplæring.

– Redaktørene har ansvar for å påse at folk får opplæring. Mens vi på divisjonsnivå oppdaterer oversikten over hvem som har tatt kursene, sier Per Arne Kalbakk.

Ingen tvang

Han opplyser at rundt 30 NRK-medarbeidere som ofte trenger kunnskapen, allerede har tatt sikkerhetskurs. Korrespondenter, utenriksmedarbeidere, nyhetsjournalister og fotografer. Mens andre som sjelden er på tur, ofte mangler opplæring.

– Instruksen bygger på mye god kunnskap. Men det er viktig at dette blir nedfelt. Jeg er veldig glad for at vi nå har fått en fast mal som definerer rutinene når våre medarbeidere skal reise i konfliktområder, sier Kalbakk.

Instruksen sier også at ingen kan tvinges eller presses til å reise på denne typen oppdrag. Medarbeideren har til enhver tid mulighet til å si nei uten begrunnelse.

Powered by Labrador CMS