Arne-Inge Christophersen. Foto: IUMAS.
Arne-Inge Christophersen. Foto: IUMAS.

– Nesten grunn til å feire

Veksten fortsetter i det norske reklamemarkedet, men ikke for alle mediekanaler.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom andre kvartal økte reklameinvesteringene fra medlemsbedriftene i Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MIO) taktfast. Inn i det tredje kvartalet og juli viser det seg at reklamekjøpet fortsatte veksten også gjennom sommeren.

Ifølge ferske tall fra MIO var det pr. 31. juli kjøpt reklameplass fra organisasjonsmedlemmer for nesten fire milliarder kroner. Reklameomsetningen fra byråene er så langt opp 8,7 prosent i år. Det mener avtroppende styreleder Arne-Inge Christophersen er veldig bra.

Drøm

– Det er ingen av oss som ville drømme om at det skulle gå så fort. Siden mai har det akselerert. Det som er gledelig er at vi har lagt bak oss en julimåned som er helt vill. Juli pleier å være en stille måned hvor annonsørene bruker lite penger, noe de også gjør, men det brukes mer enn i fjor, sier Christophersen med stor iver.

I juli i for falt omsetningen for måneden isolert med 19,5 prosent sammenlignet med 2008. I år er juliomsetningen opp 22,4 prosent. Dermed er MIO-omsetningen i juli isolert sett tilbake på 2008-nivå. Og det tror Christophersen ikke er forbigående.

– Bare det er verdt å feire. Jeg vet ikke hva som skjer, men dette fortsetter etter at andre kvartal hvor det har sakte, men sikkert har akselerert. Når vi ser trenden så tror jeg det ikke er et blaff. Jeg tror det er et varsel om at det norske mediemarkedet er i et kraftig sig og at det blir en utrolig spennenede høst.

Flyttes

Av mediekanalene med redaksjoner går dagspressen (5,8 %), TV (11,9 %), radio (4,3 %) og internett (9,2 %) alle fram. For ukepressen og magasiner (–1,0 %) og fagpressen (–2,1 %) er historien en annen.

Mediebyråene er på vikende front i forhold til uke- og magasinpressen. Christophersen mener det er flere årsaker til dette. Blant annet manglende dokumentasjon på effekten reklamen har i disse kanalene. Samt at mange av titlene også har egne nettsteder som spiser en del av kaken deres.

– Pengene flyttes til en annen plattform, men de blir i familien.

Tap

Christophersen forklarer at en annen årsak til at magasin- og ukepressen, som så langt i år har fått 158 millioner kroner av MIOs reklameomsetning, går tilbake er at markedet gjennom finanskrisen også tenker mer kortsiktig. Det lar seg generelt vanskelig kombinere med magasinenes lange trykke- og leveringstid.

Samtidig har medieplattformen også gått tilbake i oppgangstider så vel som nedgangstider, det frister ikke nødvendigvis til investeringer.

– Det er ikke et veldig godt signal i det profesjonelle markedet at de taper penger år etter år.

I forhold til fagpressen mener han at de trenger å ta tak i nettet og utnytte dets muligheter.

Forsinkelser

MIOs avtroppende styreleder, han slutter til uken, mener at de tradisjonelle mediene vil fortsette å tape markedsandeler. Han legger at det samtidig er positivt å se at omsetningen til dagspressen fortsetter å øke. Men å spesifisere hvor dette kommer fra, mener han er vanskelig.

– Jeg kan ikke si noe om det er annonser eller innstikk, for det har vi ikke brutt ned tall på. Ei heller om det er forskjell på lokal-, regional- eller løssalgsaviser.

Christophersen legger til at flere mener at det er en forsinket reaksjon i markedet og at det vil komme endringer.

– Endringene skjer ikke brått, og egentlig burde trykte medier ha falt mye kjappere og internett økt raskere enn de gjør. Det hevdes at det i så måte brukes for mye penger på trykte medier sammenlignet med folks mediekonsum.

Høsten blir spennende.

Powered by Labrador CMS