Redaktør Roger Rein og annonseakonsulentene Bodil Tyholt (t.v.) Turid Storvik er klare til å lansere den den nye avisa Innherred. Foto: Tor J. Friberg, Levanger-Avisa
Redaktør Roger Rein og annonseakonsulentene Bodil Tyholt (t.v.) Turid Storvik er klare til å lansere den den nye avisa Innherred. Foto: Tor J. Friberg, Levanger-Avisa

Slår seg sammen og slanker navnet til et minimum

Det skjer også i nedgangstider: Lørdag ser en ny avis dagens lys.

Publisert Sist oppdatert

30. mai kommer første nummer av Innherred på gata. Den nye lokalavisa er et resultat av at Levanger-Avisa og Innherred Folkeblad Verdalingen har slått seg sammen. Initiativet ble tatt i februar i fjor, da annonsemarkedet var i fritt fall.

Man kan umiddelbart slå fast at befolkningen i de to kommunene ved Trondheimsfjorden nå får et langt enklere avisnavn å forholde seg til. Samtidig representerer sammensmeltingen en dramatisk vending i lange avishistorier. Levanger-Avisa, landets femte eldste avis, har utkommet siden 1848. I Verdal kom første nummer ut av Innherreds Folkeblad ut i år 1900.

Det er vemodig å ta farvel til noe så godt etablert

Unngår færre utgivelser

– Selv om det er vemodig å ta farvel til noe så godt etablert, gjør vi dette for å legge grunnlaget for at Levanger og Verdal fortsatt vil ha en lokalavis med slagkraft og muligheter til å dekke sitt nærområde på en god måte, sier ansvarlig redaktør Roger Rein i Innherred.

Ifølge Rein ville alternativet, slik utviklingen er, vært et mye dårligere avistilbud til leserne av de to lokalavisene. Trolig ville det ganske snart vært snakk om færre avisutgivelser ukentlig.

– Nå tror vi det motsatte vil skje, sier redaktøren.

Begge lokalavisene har kommet ut tre ganger i uka. Innherred vil ha et sidetall som ligger om lag 40 prosent over det de hadde hver for seg.

Rein forteller at Levanger-Avisa faktisk vurderte å redusere til én utgave i uka da inntektene sviktet i fjor vår.

Opplagsfall

I likhet med andre i bransjen har de to fusjonsavisene, som begge har Adresseavisen som majoritetseier, opplevd fall i papiropplaget. Innherred Folkeblad Verdalingen hadde et opplag på 4.114 eksemplarer i 2014, ned fra 4.413 året før. Levanger-Avisa endte på 3.707 i fjor, mot 3.837 i 2013.

Avisene har hatt en rimelig stabil omsetning på 15-17 millioner kroner de siste årene. I 2013 leverte begge millionoverskudd, men i 2014 ble det et kraftig fall. Verdalingen klarte et lite overskudd etter skatt på 72,000 kroner, mens Levanger-Avisa endte opp med et minusresultat på 860.000.

Rein, som siden 2010 har vært både daglig leder og redaktør i Levanger-Avisa, kan nå konsentrere seg om redaktøroppgaven. Odd Arild Sandnes, daglig leder i Innherreds Folkeblad Verdalingen, blir daglig leder i det nye avisselskapet, Mediehuset Innherred AS. Dagens redaktør i Verdal, Tor Ole Ree, blir assisterende redaktør i Innherred.

Større slagkraft

Den nye lokalavisa kommer i postkassene tirsdag, torsdag og lørdag. Den vil ha et opplag på 8.000 eksemplarer og ha rundt regnet 25.000 daglige lesere på papir.

Nettutgavene til Levanger-Avisa og Verdalingen har begge et gjennomsnitt på rundt 35.000 unike brukere i uka. Den nye avisa setter større digitale ressurser inn i innherred.no, med løpende produksjon og beredskap gjennom døgnet.

– Hva gjør dere konkret for å øke trykket og trafikken på nett?

Vi frigjør skrivende ressurser til journali-stikk

– Vi organiserer oss slik at vi nå får to journalister som bare jobber nett, pluss kveldsvakt. Dessuten har vi et samarbeid med de andre lokalavisene til Adresseavisen om nattberedskap.

Ifølge Rein vil Innherred langt på vei beholde de redaksjonelle ressursene i dagens to mediehus.

– Hva betyr det i praksis?

– Den nye avisa får 9 redaksjonelle årsverk, mot til sammen 10,8 i dag. Men samtidig frigjør vi skrivende ressurser til journalistikk, ved at vi går fra fire til to med redaktørstatus.

En del skeptikere

Adresseavisen eier 97,6 prosent av Verdalingen og 54,6 prosent av Levanger-Avisa, som også har Trønder-Avisa og rundt 600 lokale aksjonærer inne på eiersiden. Alle aksjonærene i Levanger-Avisa har kun én stemme på generalforsamlingen. Dette var en av de større utfordringene med sammenslåingsprosessen, forteller Rein.

– Derfor måtte vi kjøre en prosess for å skapte flertall for sammenslåingen. Det klarte vi med 49 mot 11 stemmer. Den siste leserundersøkelsen  viste at det fortsatt er 19 prosent av leserne våre som er negative til sammenslåing, og de må vi klare å overbevise om at vi gjør det riktige.

En navnekonkurranse resulterte i over 300 forslag fra leserne av de to avisene. En del av dem inneholdt varianter av ordet Innherred, men kun tre foreslo dette navnet alene.

Sparer fem millioner

Rein trekker også fram den betydelige innsparingsgevinsten ved å slå seg sammen. Innherred vil ha driftskostnader som ligger fem millioner kroner lavere enn de drøyt 30 millionene det koster å gi ut dagens to aviser.

Dermed får vi større slagkraft til å produsere flere og bedre lokale nyheter

– Det oppnår vi uten å røre noen av funksjonene innenfor veggene. Vi sparer penger på trykking, distribusjon, husleie, datasamband og andre kostnader som ikke er direkte relatert til produksjonen. Dermed får vi større slagkraft til å produsere flere og bedre lokale nyheter fra de to kommunene, sier Rein.

I verdensklasse

Det er en helt ny avis som kommer på gata lørdag 30. mai. Den får et nytt og moderne uttrykk, designet av de kjente skotske avisdesignerne Palmer Watson. Selskapet i Edinburgh har tidligere gjort jobber for større norske aviser, som Aftenposten, Dagens Næringsliv og Adresseavisen.  Palmer Watsen er åtte ganger kåret til verdens beste avisdesignere av Society for News Design.

– For oss har det vært viktig å få en lokalavis med et kjent og kjært innhold for våre lesere, men i en ny, moderne og frisk innpakning. Det har skottene hjulpet oss med når vi nå lanserer en 2016-modell. En avisutgave med friske farger og et nyskapende uttrykk, forteller Rein.