Journalistutdanningen i Bodø lærer seg mobiljournalistikk. Fra venstre: Hege Lamark, Bengt Engan, Anette Hanssen (Høgskolen i Nessna), Anki Gerhardsen, Jan Erik Andreassen, Lisbeth Morlandstø, Birgit Røe Mathisen. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Journalistutdanningen i Bodø lærer seg mobiljournalistikk. Fra venstre: Hege Lamark, Bengt Engan, Anette Hanssen (Høgskolen i Nessna), Anki Gerhardsen, Jan Erik Andreassen, Lisbeth Morlandstø, Birgit Røe Mathisen. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Journalistlærere satte seg på skolebenken

Universtitetet i Bodø hentet inn IJ for å oppdatere seg på den digitale virkeligheten journalisten jobber i.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I åtte dager har de ansatte ved journalistutdanningen i Bodø selv sittet på skolebenken for å lære om den digitale hverdagen som vil møte studentene deres ute i arbeidslivet. Den faglige oppdateringen har sammenheng med at utdanningen fra i høst tilbyr et nytt studieopplegg.

Borte er det tidligere opplegget der utdanningen var delt opp i egne grunnkurs for avis, radio og så videre. Nå skal alle lære om alle plattformer, og heller bli spesialisert inn mot den mediebedriften de skal ha praksis i.

– Vi så at det var nødvendig å gjøre noe med studieplanen, ut fra hvordan mediebransjen har endret seg. Initiativet kom fra staben, men studentene har også vært med i arbeidet med ny studieplan, sier studieprogramansvarlig Birgit Røe Mathisen.

Tidligere i vår skrev Journalisten.no at journalistutdanningen i Bodø var den eneste som reduserte antallet studieplasser – fra 45 til 30. Søkertallene til journaliststudiet har vært i fall over flere år.

Emner

Med det nye opplegget kommer også nye emner. De har fått navn som «Journalisten i samfunnet», «Redaksjonell rundtur», «Journalistisk dypdykk», «Entrepenørskap og redaksjonelt arbeidsliv» og «Opp med tempo».

– Vi har prøvd å sette uakademiske titler på emnene.

Kunnskap om samfunnet og grunnleggende journalistiske ferdigheter som yrkesetikk og kildekritikk er integrert i fagene.

Blant emnene inngår blant annet at studentene skal sette seg inn i et lokalsamfunn i Nord-Norge og drive digital journalistikk på stedet. Det inkluderer å bruke mobilen som arbeidsredskap og drive historiefortelling på nett.

Det er også årsaken til at de ansatte måtte sette seg på skolebenken. De måtte rett og slett sette seg inn i hvordan journalister jobber i dag. Åtte dager de to siste månedene har de 12 lærerne blitt kurset av Institutt for Journalistikk (IJ), som har snekret opplegget basert på Restart-kurset om digital journalistikk.

– Vi ville oppdatere vår digitale kompetanse. Nå sist har vi lært hvordan vi kan lage journalistikk med mobilen. Vi har også jobbet mye med sosiale medier, digital historiefortelling, hvordan bruke nett til research og å fremstille grafikk.

Mathisen sier opplegget har gitt de ansatte en viktig og felles forståelse av den nye mediehverdagen og hva studentene trenger.

– Det har vært morsomt å lære noe nytt og friske opp gamle kunnskaper.

Rustet

Fagmedarbeider Trygve Aas Olsen ved Institutt for Journalistikk (IJ) var i Bodø tidligere i juni for å kurse lærerne i hvordan digitaliseringen kan gjøre journalistikken bedre. Han beskriver den digitale kompetansen til lærerne som varierende.

– De har vært lærere i mange år. Min erfaring er at hvis du ikke daglig jobber med det, er det lett å bli frakjørt. Det ser vi også i mediene. Lærerne trengte et lite hopp inn i den digitale fremtiden, sier Olsen.

– Hvordan vil studentene være rustet for arbeidslivet dersom de får overført den kompetansen lærerne nå sitter på?

– Hvis de underviser studentene i det vi har undervist dem om nå, er det på høyde med utviklingen. Men det gjelder å sitte ytterst på stolsetet.

Olsen sier at han ikke har kjørt lignende opplegg ved andre utdanningsinstitusjoner, men at han gjerne gjør det også.

– De som føler de ikke har kunnskapen, må gjøre noe med det. Alle må ha digital kompetanse i dag. Dette er dagens blokk og penn. Og det er ikke så vanskelig lenger, heller. Jeg var selv sen med å tilegne meg nye ting. Men nå er det så lett at selv en 55-åring tar det på strak arm.

Fagmedarbeideren understreker at grunnleggende journalistisk kunnskap om etikk, jus og kildekritikk også må ligge i bunn.

Forvirring

Celine Stensrud Øi er tillitsvalgt blant studentene. Hun er positiv til at lærerne har oppdatert seg på arbeidssituasjonen for dagens journalister. Men hun mener overgangen til ny studieplan har gått litt vel fort.

– Vi har måttet sette oss inn i ting på egen hånd. Det er bra at vi får den nye kunnskapen. Men vi føler oss litt som prøvekaniner, med positivt fortegn, sier Øi.

Hun skal selv begynne på andreåret til høsten. Mens førsteårsstudentene får hele det nye opplegget vil hun og hennes medstudenter få en blanding av gammel og ny ordning.

– Vi er litt forvirret om hvilke emner og bøker vi skal ha og ikke ha. Vi er presentert hva som kommer til høsten, men vet ikke nøyaktig hva endringene er fordi vi ikke vet hva som har vært før. Jeg syns vi burde fått en oppfriskning på endringene før sommeren.

Les mer om journaliststudier.

Powered by Labrador CMS