Reidun Kjelling Nybø, styreleder i IJ og til daglig redaktør i Avisa Nordland. Foto: Aleksander Ramberg
Reidun Kjelling Nybø, styreleder i IJ og til daglig redaktør i Avisa Nordland. Foto: Aleksander Ramberg

Selger IJ-bygget

De ansatte informert på allmøte. Usikker framtid for instituttet.

Et enstemmig styre ved Institutt for Journalistikk (IJ) vedtok onsdag å legge instituttets bygg ut for salg. Dermed nærmer en 32-årig historie seg slutten. Siden åpningen i 1980 har tusenvis av norske journalister og redaktører tilegnet seg ny yrkeskompetanse eller fått oppdatert gamle kunnskaper ved IJ i Fredrikstad.

IJ-styret ga for tre uker siden administrasjonen fullmakter til å innhente takst på bygget. Nå har altså styret vedtatt å innlede en salgsprosess. IJ  fortsetter arbeidet med å finne alternative lokaler å leie i Fredrikstad sentrum. Etter det Journalister forstår er det mest aktuelt å flytte virksomheten til det nye litteraturhuset som er under bygging i byen. Litteraturhuset skal etter planen åpne i februar/mars.

Delte meninger

- Det er delte meninger i fagstaben. Det er en tung dag for noen av oss, som synes det er trist og leit at vi skal selge bygningen. Andre ser at dette er en dyd av nødvendighet. Det avhenger nok av hvor lenge man har vært her, sier leder av redaksjonsklubben ved IJ, Karl-Martin Bakke.

Han er kritisk til prosessen og rekkefølgen på beslutningene.

- Det vi reagerer på er at vi føler at vi starter på feil sted. Vi burde først utarbeidet en strategi og avklart hva vi skal tilby bransjen og hvor mange vi skal være ved IJ. Vi føler at vi havnet en tvangssituasjon. Men samtidig må vi erkjenne at vi nå har mer plass enn vi har behov for. Vi har ikke har klart å utnytte kapasiteten ved instituttet og har også en del tomme kontorer som følge av nedbemanning.

Styreleder for IJ, Reidun Kjelling Nybø, har forståelse for at medarbeiderne på IJ synes prosessen kommer brått og føles dramatisk. Hun understreker at styret vil samarbeide tett med medarbeiderne og ledelsen ved IJ i strategiprosessen.

- Vi har fått mange innspill fra medarbeiderne denne høsten. Jeg oppfatter IJ-staben som konstruktive og framoverlente i forhold til å tenke nytt rundt IJ, sier Nybø, som deltok på allmøtet på IJ sammen med styrets nestleder, NJ-leder Elin Floberghagen.

Positiv utvikling

Etter noen år med negativ utvikling i antall søkere til kursene kan det se ut til at trenden nå har snudd. De siste to årene har søkertallene økt. Også denne høsten, som er preget av store nedbemanningsprosesser i bransjen, opplever IJ vekst.

En opptelling foretatt for et par uker siden viser at IJ ligger foran budsjett i alle kategorier i år. Antall kursdeltakere på de tradisjonelle kursene ved IJ ser ut til å ende på 640, mot 578 i 2011. Antall kursdager er estimert til 1.662 (1.653).

I tillegg har IJ i år fått booket 104 bedriftsinterne kurs, mot 90 i 2011. Eksternkursene har blitt en stadig viktigere del av IJs virksomhet.

Kan miste statsstøtten

Samtidig med flytteplanene, og samtidig som norske mediekonsern tar grep for å heve sine journalister opp på et høyere digitalt kompetansenivå, er det også blitt kjent at IJ står i fare for å miste statsstøtten. Det gjør framtiden usikker for norske journalisters viktigste etter- og videreutdanningstilbud.

I forslaget til statsbudsjett for 2013 går regjeringen inn for å avvikle statsstøtten til IJ over en viss tid. Støtten utgjør i år 8,5 millioner kroner, som tilsvarer om lag en tredjedel av IJs totale inntekter.

“Det normale for andre bransjer er at bransjerettet etterutdanning finansieres av bransjen selv”, heter det i budsjettforslaget.

Møtte ministeren

NJ, som er IJs største eier, mener en avvikling av statsstøtten vil ha dramatiske konsekvenser for instituttets mulighet til å nå journalister med gode tilbud.

Styreleder Nybø, som til daglig er redaktør i Avisa Nordland, var for en tid siden i møte med Kulturdepartementet.

- Der la vi fram våre argumenter mot å kutte i støtten til IJ, noe vi også tidligere hadde gjort i et brev til ministeren. Kutt i statstøtten er helt på kollisjonskurs med innstillingen fra Mediestøtteutvalget. Signalene om kutt kom dessuten på det verst tenkelige tidspunktet. Vi var allerede i gang med å en strategiprosess ved IJ, med tanke på å omorganisere driften og modernisere tilbudet.

Nybø mener i tillegg at departementets argumenter delvis kan bygge på en misforståelse. I statsbudsjettet viser departementet til en samling av forskningsinnsatsen, knyttet til et nytt medieforskningssenter.

- Det foregår ikke lenger medieforskning ved IJ, så det er ikke noen midler å hente derfra.

Kulturdepartementet har varslet et svar til IJ i løpet av november.

- Håper vi slipper

- Hvilken utvikling ser du for deg for IJ, med eller uten statsstøtte?

- Det er ikke tvil om at en nedtrapping av støtten vil være dramatisk for IJ og eierorganisasjonene. Det håper jeg virkelig vi slipper. Da må vi i tilfelle se på aktuelle grep for driften. IJ skal uansett fortsette å være bransjens viktigste etter- og videreutdanningsinstitusjon. For å fortsatt være det, må vi gjøre noe med måten IJ er organisert på. Vi må få en langt mer fleksibel drift av instituttet. IJ har i dag en bygningsmasse som er dårlig egnet for vår virksomhet, og perioden med eget internat er over.

Vinneroppskrift

Nybø ser ikke noen grunn til å flytte IJ fra Fredrikstad, til Oslo eller andre steder.

- Jeg sitter i Bodø og er ikke opptatt av at alt skal ligge i Oslo. Jeg har ingen intensjoner om det. Men jeg ser for meg en mindre fast stab, som i større grad er ute i bedriftene og holder kurs. Vi kan også trekke inn folk med spisskompetanse ute i bransjen. Det tror jeg kan være en vinneroppskrift.

Styrelederen slår fast at IJ uansett må ha en kjernestab og egne lokaler.