Foto: Kathrine Geard
Foto: Kathrine Geard

Slik brukes iPad

Undersøkelse har kartlagt svenske iPad-entusiasters vaner.

Publisert Sist oppdatert

Så å si alle iPad-eiere bruker tavla til nyheter, samtidig som halvparten reduserer eller kutter ut dagsaviser. Det er et av resultatene fra en undersøkelse gjort av det svenske webbyrået Daytona Communications i perioden september-oktober.

Entusiaster

Spørreundersøkelsen er ikke vektet og har en deltakelse vi kan anta er vesentlig forskjellig fra morgendagens tavlebrukere.

Det understrekes at iPad ikke var i handelen i Sverige da undersøkelsen ble utført, og at det kan ha påvirket resultatene:

«Det er sannsynligvis en relativt snever skare entusiaster som har anstrengt seg for å spesialimportere sine iPads og senere deltatt i undersøkelsen. Når iPad når en bredere masse, vil anvendelsen kunne se annerledes ut.»

Leser nyheter

Ni av ti bruker iPaden daglig. 61, 4 prosent slår den på for å utføre en spesifikk aktivitet. Nyhetskonsum er den mest populære aktiviteten. Nærmere 100 prosent bruker iPaden til nyheter – over 40 prosent svarer at de «alltid» bruker den til det. Halvparten leser tidsskrifter daglig eller ofte.

Samtidig svarer nesten 50 prosent at de leser færre eller helt har sluttet å lese trykte dagsaviser som en konsekvens av at de har fått iPad. Nærmere 40 prosent har kuttet ned eller ut forbruket av kveldsaviser i papir.

Kveld og helg

I tidsrommet mellom 1800 og 2400 bruker flest (86 prosent) iPaden. 40 prosent svarer at de bruker den mellom 0600 og 1200, og like mange fram til klokken 1800.

Nesten halvparten (49 prosent) bruker den «alltid» i helgene, mens 43 prosent oppgir at de alltid bruker tavla i ukedagene.

Ipadbruken utføres oftest i hjemmet, enten på stuen (80 prosent) eller på soverommet (65 prosent). Bare 38 prosent bruker iPad på jobben eller skolen.

Safari favorittapp

28 prosent har lagt til mer enn 50 applikasjoner. Nesten alle brukerne (253) har betalt for eller i en applikasjon. Wired er den appen flest har betalt for.

iPad-brukerne er spurt hvilke fem applikasjoner de har som favoritter. Safari topper listen, etterfulgt av Mail, Twitter for iPad, Reeder og Angry Bird. Mens Twitter altså er på tredjeplass, har Facebook har prioritert iPad lavt og ligger på niendeplass med sin forstørrede iPhone-versjon. Sosiale medier besøkes på iPad av mer enn 95 prosent, og er den nest mest populære aktiviteten etter nyheter.

Voksne menn

I alt 634 personer har svart på spørreundersøkelsen. 272 av disse har iPad i sin husholdning, og over halvparten av dem deler den med flere. Av dem som ikke har iPad, sier 30 prosent at de skal kjøpe seg en iPad innen ett år. 48, 9 prosent har ikke bestemt seg ennå.

Det er ikke de yngste som går foran – bare syv prosent av brukerne er under 25 år. Heller ikke kvinner ser ut til å være over seg av begeistring – de utgjør bare en av ti av iPad-brukerne i studien.

Den typiske iPad-eieren er en voksen mann med iPhone, bosatt i storbyen. Halvparten av brukerne er i aldersgruppen 30-39, og 77, 9 prosent bor i en storby. Hele 89 prosent har i tillegg en iPhone.