Bilproblemet løst i Sandefjord

Personlig tillegg erstatter kjørestøtte.

Publisert Sist oppdatert

I oktober fortalte Journalisten at ansvarlig redaktør og direktør Jan Roaldset i Sandefjords Blad ønsket å kutte en stipendordning og kjørestøtte fra lokalavtalen.

Den sistnevnte ordningen kom på plass for fem år siden, som et virkemiddel for å få de ansatte til å bruke egen bil i arbeidet. For kjøring til og fra jobb innenfor kommunegrensen fikk de ansatte kompensasjon fra bedriften.

Tillegg

Ifølge klubbleder Anders Mehlum Hasle var det sju ansatte som hadde denne ordningen i sine personlige kontrakter. Han forteller at dersom en av disse sju i 2009 fikk 10.000 i kjørestøtte, kommer dette som påslag i deres personlige tillegg i år. For de øvrige ansatte, som hadde denne ordningen i lokalavtalen, blir halvparten av det de fikk i kjørestøtte i 2009 gitt som personlig tillegg i 2010. Skjæringsdato for avtalen er 1. april.

Hasle sier klubben er tilfreds med resultatet. Han forteller at forhandlingene ikke bare har vært enkle.

Tøff

– Det var slik det pleier å være i Sandefjords Blad, rett og slett tøffe forhandlinger. Jeg opplever Roaldset som en tøff forhandler, men han er fair. Han mener det han sier, og han sier det han mener.

– Jeg er fornøyd med at de to tingene (kjørestøtte og stipendordning) er ute av lokalavtalen, men jeg måtte betale for å få det til. Men slik er det, man må gi og ta litt, sier Roaldset.

I tillegg til at kjørestøtten fikk en løsning, valgte partene også å stryke stipendordningen som gir støtte på inntil 50.000 kroner til kompetansehevende formål. Den føler Roaldset hadde overlevd seg selv. Han forklarer at de vil drive kompetansehevende tiltak i samarbeid med IJ, men nå slik at hele redaksjonen kan være med på det, ikke bare enkeltpersoner.

– Det er en prioritering. Vi bruker mer penger til kompetanse, men det skal være for alle.

Powered by Labrador CMS