SVARER: Kjersti Løken Stavrum mener det er positivt å belyse konsekvensene av en økende overgang fra journalistikk til PR-rådgivning. Foto: Birgit Dannenberg
SVARER: Kjersti Løken Stavrum mener det er positivt å belyse konsekvensene av en økende overgang fra journalistikk til PR-rådgivning. Foto: Birgit Dannenberg

NP-sjefen forstår Aabø

Men mener det vil være vanskelig å lage generelle regler for journalisters overgang til PR-bransjen.

PR-rådgiver Jarle Aabø etterlyser strengere regler for journalister som tar jobb i hans egen bransje. Både NRK og Norsk Presseforbund har forståelse for Aabøs synspunkter.

I Journalisten.nos omtale av saken onsdag sier NRKs nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk at han ikke stiller seg avvisende til en diskusjon om strengere regler. NPs generalsekretær Kjersti Løken Stavrum følger opp med å understreke viktigheten av å ha fokus på temaet. Skjerping av dagens regler er hun imidlertid mindre åpen for.

Økende antall

Løken Stavrum mener det er positivt å belyse konsekvensene av en økende overgang fra journalistikk til PR-rådgivning.

– Det er bra at man tenker på dette og får satt fokus på temaet. Mange redaksjoner vil sannsynligvis havne i slike situasjoner når de nedbemanner så kraftig som de nå gjør.

Hun peker på at Vær Varsom-plakaten er veldig klar på at redaksjonelle medarbeidere ikke skal ha dobbeltroller og bindinger. Dette står nedfelt i punkt 2.3.

– Kjernen er troverdighet. Men det er vanskelig å lage generelle regler ut fra det. Slik jeg ser det bør derfor vurderingene tas i hvert tilfelle, noe jeg har inntrykk av at redaksjonene gjør.

LES OGSÅ: En undersøkelse Journalisten gjennomførte tidligere i år antyder at minst hver femte journalist som skifter jobb og arbeidsgiver går til PR- og kommunikasjonsbransjene.

Tilbaketrukket rolle

Når det gjelder Aabøs anbefaling av at NRK burde ta Hans-Wilhelm Steinfeld av lufta øyeblikkelig, poengterer NP-sjefen at hun ikke oppfatter at overgangen til ny jobb i PR-bransjen har svekket NRK-veteranens troverdighet som reporter.

– Unntaket måtte være dersom Steinfeld allerede visste hvilke kunder han skal forholde seg til i den nye jobben. Det vil i tilfelle komplisere saken. Da ville en mer tilbaketrukket rolle i NRK kunne vært en løsning.

Løken Stavrum sier seg enig med Aabø i at det alltid er muligheter for å misbruke jobben sin. Hun poengterer at det derfor er viktig med et godt tillitsforhold mellom ledelsen og journalistene som skifter beite.

– Det handler om personlig integritet og ryddighet. Det må ledelsen stole på at medarbeiderne har.

Hvert enkelt tilfelle

Aabø er ikke fremmed for at journalister som går over til PR-bransjen bør ha karantene, slik politikerne har hatt siden 2005. På spørsmål om hun ser behov for skjerpede kjøreregler, for eksempel karantenetid for journalister som skifter til PR-bransjen, svarer Løken Stavrum:

 – NP har ikke diskutert nye, generelle regler. Det gir mest mening i å vurdere dette i det enkelte tilfelle. Ukepressen har for øvrig lenge hatt karanteneordning for journalister som får jobb i konkurrerende virksomheter, på grunn av lang trykketid.

I likhet med Kalbakk ser ikke NP-sjefen noen betenkeligheter med at journalister tar med seg kompetanse og nettverk over til PR-bransjen.

– Det er det som heter erfaring og kompetanse. Alle journalister som skifter jobb har opparbeidet seg et visst kildenettverk. Kildenes forhold til vedkommende endrer seg derimot. Din attraktivitet som journalist henger ofte sammen med mediet du jobber for. Det er ikke sikkert du er like interessant i en annen rolle.

– For naivt

Jarle Aabø sier at han er glad for at NP tar problemstillingen alvorlig. Han er imidlertid uenig i at vurderingene skal skje i det enkelte tilfelle. Aabø ønsker generelle kjøreregler.

– En redaktør er ansvarlig for å røkte presseetikken, og må forholde seg til disse situasjonene. Å overlate det til den enkelte medarbeider blir for naivt. Den eneste løsningen er at journalister som takker ja til jobb i PR-bransjen får gå på dagen. Da hefter det ikke noen tvil. Den eneste måten å ivareta integriteten på er å oppheve arbeidsplikten eller å ikke la de aktuelle medarbeiderne jobbe aktivt som journalist. Det vil ikke være noen krenkelse av vedkommende.

PR-bransjen har blant annet knyttet til seg kjente NRK- og medienavn som Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, Guri Viken, Bente EngeslandGeir Helljesen og Einar Lunde. De to sistnevnte først da de hadde gått av for aldersgrensen i NRK. Erik Wold slutter i NRK for å starte eget selskap lede debatter i andre sammenhenger enn på tv.