Fredriksstad Blad 8. november 2010.
Fredriksstad Blad 8. november 2010.

Graving førte til millionbot

Fredriksstad Blad avslørte omfattende lovbrudd i kommunen.

Publisert Sist oppdatert

Fredriksstad Blad har i en serie artikler belyst hvordan Fredrikstad kommune i årevis har brutt loven om offentlige anskaffelser.

Over en toårsperiode har kommunen kjøpt tjenester fra private selskaper for 48 millioner kroner uten å følge anbudsreglene. Som en konsekvens av avisens omtale, er kommunen nå ilagt et straffegebyr på seks millioner kroner.

Tips om barnevernet

Journalisten Jon Jacobsen har jobbet alene med saken. Det begynte med at avisa fikk et konkret tips om å se på to navngitte selskaper som barnevernet brukte mye.

Jacobsen sier den første fasen var den mest utfordrende, da han måtte gå noen runder med kommunen for å få det de faktisk hadde krav på av informasjon.

– Da hadde vi god hjelp av juristen i Norsk Presseforbund, som hjalp oss med fortolkninger av hva den nye offentlighetsloven gir krav på.

Jacobsen rettet en formell henvendelse til kommunen hvor han ba om å få en oversikt over de private selskapene. Etter en stund fikk han tilsendt oversikten, som viste at det også i andre kommunale virksomheter ble gjort irregulære innkjøp av private tjenester.

– Da var kommunen snar med å innrømme at oppdragene var gitt uten anbud slik det skulle være.

Privatperson reagerte

Etter en researchperiode på 14 dager ble den første artikkelen publisert i mars. Så fulgte en intensiv periode der Jacobsen publiserte en serie artikler om saken. Det førte til at en privatperson meldte saken inn for KOFA, Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

– Mitt utgangspunkt for å klage var rett og slett at jeg leste Fredriksstad Blads artikler på nett. De både interesserte og opprørte meg. Derfor benyttet jeg meg av klageadgangen til KOFA, forteller klageren til Fredriksstad Blad.

Tillitserklæring

Jacobsen synes det er påfallende at KOFA konkluderer med at kommunen har gjort et bevisst valg inntil medieomtalen kom: «Etter nemndas syn tok innklagede således et bevisst valg om å unnlate konkurranseutsetting av anskaffelsene inntil media gjorde offentligheten oppmerksom på praksisen», heter det i KOFA-avgjørelsen.

– Det oppfatter jeg som en tillitserklæring til journalistikken vår.

– Er det gode forhold for å drive gravejournalistikk i Fredriksstad Blad?

– Jeg opplever at ledelsen ønsker at vi skal kunne jobbe med denne typen prosjekter når de dukker opp, men det er klart at vi også må produsere i det daglige. Det er den evige avveiningen. Jeg prøver å ha i hvert fall et par slike prosjekter hvert år. Det synes jeg er egenutviklende som journalist.