Margrethe Håland Solheim og Baard Zakariassen uttrykte bekymring for Journalistens framtid. Foto: Angelica Hagen
Margrethe Håland Solheim og Baard Zakariassen uttrykte bekymring for Journalistens framtid. Foto: Angelica Hagen

Klare forsikringer om Journalistens framtid

FORNEBU (Journalisten): Bekymring fra Oslo Journalistklubb, som etablerte Journalisten i 1917, førte til en strøm av løfter om ikke å tukle med publikasjonens eksistens.

Publisert Sist oppdatert

Den største debatten under NJ-landsmøtets behandling av vedtektsendringer kom til å handle om arbeidsplassen til artikkelforfatteren og de øvrige ansatte i Journalisten.

– Vi er bekymret, erklærte leder Baard Zakariassen i Oslo Journalistklubb (OJ) fra talerstolen med støtte fra flere på OJ-benken.

Bakgrunnen var et forslag fra landsstyret om å endre NJs vedtekter slik at Journalisten ikke lenger nevnes blant medlemsrettighetene i punkt 13. I stedet ønsker landsstyret følgende formulering som et nytt punkt 33.6:

§ 33.6 Publikasjon

Norsk Journalistlag eier og utgir en redaksjonelt uavhengig publikasjon, og denne redigeres i samsvar med Redaktørplakaten og norske mediers felles etiske regelverk, slik det blant annet er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Dette ble til slutt enstemmig vedtatt.

– En styrking

Lederen av vedtektsutvalget, Finn Våga, presiserte at dette innebærer en styrking av Journalistens posisjon i NJ, og en understrekning av at Journalisten skal være en uavhengig publikasjon styrt av Redaktørplakaten og de etiske prinsippene.

Dette var ikke nok for OJ-delegasjonen. Først gikk styremedlem Margrethe Håland Solheim på talerstolen.

– Jeg og gode kolleger i OJ frykter at det går mot en nedbygging og ombygging av Journalisten. Vi er bekymret for hvilke konsekvenser det kan få.

Våga repliserte:

– Den frykten er ubegrunnet. Tvert i mot så kommer Journalisten nå inn i vedtektene. Landsstyret er opptatt av å sikre Journalistens framtid. Det er motsatt av det siste taler frykter.

Forsatt bekymring

OJ-lederen var ikke beroliget.

– Vi er fortsatt bekymret. Vi mener at forslaget går for langt i å bygge ned fagbladet vårt. Ingen tror at noen ønsker det, men vi er i en økonomisk situasjon som kan kreve noen kjipe beslutninger. Journalisten gjør en god jobb og er et godt produkt. Frykten vår slipper ikke taket. Jeg er redd for at store deler av Journalisten skal forsvinne i perioden og bli erstattet av blant annet innkjøpt stoff. Dette er trist å se i et jubileumsår. Jeg vil gjerne oppleve dem i nye 100 år.

Zakariassen avsluttet innlegget sitt slik: - Leve Journalisten!

Deretter gikk en rekke sentrale landsstyremedlemmer og andre NJ-tillitsvalgte opp og støttet Vågas framstilling av saken. Blant dem var Håkon Okkenhaug, Pål Hellesnes og Kathrine Strøm. Sistnevnte er også mangeårig styremedlem i Journalisten.

– Vi eier et redaksjonelt uavhengig blad. Dette er hele Fagpressen ekstremt opptatt av, sa NJs nestleder og styreleder i Journalisten, Hege Iren Frantzen. Sammen med Dag Idar Tryggestad, Thomas Spence og resten av NJ-ledelsen stemte hun for å endre NJs vedtekter med et nytt punkt om Journalisten. Foto: Martin Huseby Jensen
– Vi eier et redaksjonelt uavhengig blad. Dette er hele Fagpressen ekstremt opptatt av, sa NJs nestleder og styreleder i Journalisten, Hege Iren Frantzen. Sammen med Dag Idar Tryggestad, Thomas Spence og resten av NJ-ledelsen stemte hun for å endre NJs vedtekter med et nytt punkt om Journalisten. Foto: Martin Huseby Jensen

Kjernevirksomhet

– Med dette punktet styrker man Journalistens rolle og slår fast at publikasjonen er en del av kjernevirksomheten til NJ, sa Okkenhaug.

– Jeg er ikke engstelig, erklærte Strøm.

– En egen paragraf er en sterk forankring. Det er heller ikke snakk om å tvinge Journalisten til å skifte navn. Men det åpner for å inngå samarbeidsavtaler der navnet kunne stå i veien, sa Hellesnes.

Flere påpekte at det kreves to tredels vedtak på et nytt landsmøte for eventuelt å legge ned Journalisten. Det er en stor avgjørelse som ikke hører hjemme i landsstyret, ble det opplyst.

– Vi bruker mye penger på Journalisten, og det skal vi gjøre, erklærte landsstyremedlem Toralf Sandåker.

Per Flakstad er klubbleder i Fagbladet, som eies av LOs største forbund.

– Tro meg, jeg hadde ikke hatt noe imot å ha en slik formulering i Fagforbundets vedtekter, var hans budskap.

– Uheldig signal

Zakariassen mente fortsatt at 33.6-forslaget var et uheldig signal å sende til det nye landssstyret. OJ foreslo å sikre Journalistens navn ved å bytte ut “Publikasjon” med “Journalisten” i det nye punktet.

Dette OJ-innspillet ble nedstemt, og deretter ble forslaget til nytt punkt 33.6 enstemmig vedtatt.

Powered by Labrador CMS