Kontakt Journalisten

Besøksadresse: Brugata 19, 0186 Oslo
Postadresse: Postboks 9001 Grønland, 0133 Oslo
E-post: [email protected]

Ansvarlig redaktør
Roger Aarli-Grøndalen
E-post: [email protected]
Mobil/Signal: 920 28 078

Nyhetssjef
Nils Martin Silvola
E-post: [email protected]
Mobil/Signal: 415 18 813

Journalist
Marte Vike Arnesen
E-post: [email protected]
Mobil/Signal: 481 56 314

Journalist
Morgane Faucconier
E-post: [email protected]
Mobil/Signal: 916 15 691

Journalist
Mats With Greger
E-post: [email protected]
Mobil/Signal: 995 57 165

Styret i Journalisten 2021-2022:
Tor-Erling Thømt Ruud (leder), Marita Valvik, Rolf Johansen, Birgitte Thorshaug Kristiansen og Marte Vike Arnesen (ansattrepresentant).
Vara: Mina Helene Knudsen, Paal Svendsen og Vegard Vågnes.

Powered by Labrador CMS