Kontakt Journalisten

Besøksadresse: Brugata 19, 0186 Oslo
Postadresse: Postboks 9001 Grønland 0133 Oslo
E-post: [email protected]

Ansvarlig redaktør
Roger Aarli-Grøndalen
E-post: [email protected]
Mobil/Signal: 92 02 80 78

Journalist
Guro Flaarønning (i permisjon)
E-post: [email protected]
Mobil/Signal: 91 64 18 59

Journalist
Eskil Wie Furunes
E-post:
Mobil/Signal:
95 42 56 49
(starter 1. april)

Journalist
Kristine Lindebø
E-post: [email protected]
Mobil/Signal: 90 04 96 34

Journalist
Nils Martin Silvola
E-post: [email protected]
Mobil/Signal: 41 51 88 13

Styret i Journalisten:
Leder Katrine Strøm (Dagsavisen Fremtiden), nestleder Dag Idar Tryggestad (Norsk Journalistlag), Rolf Johansen (NRK), Paal Svendsen (Utdanningsnytt) og Kristine Lindebø (ansattrepresentant). Vara-er er Martin Riiber Sparre (Dagens Næringsliv), Lars Døvle Larsen (Amedia) og Ellen Morland (Sykepleien).