Strid om Journalistens nettdebatt

Journalistens redaktør Helge Øgrim og NJs leder Elin Floberghagen er uenige om hvordan man får en best mulig nettdebatt.

Publisert Sist oppdatert

Journalistens nye nettsider innebærer også et nytt system for nettdebatten. Innlegg blir ikke lenger forhåndslest av redaksjonen, men debattantene må registrere seg for å kunne delta. Det strider mot NJs prinsipielle standpunkt om forhåndsredigering. Og NJ-leder Elin Floberghagen varsler at hun vil ta opp saken på landstyrets møte tirsdag.

«Det er svært uheldig at Journalistens redaktør bryter med den tydelig kommuniserte linjen til NJ. Jeg synes det viser manglende fintfølelse. Det er stor forskjell på å mene det og å innføre det som et prinsipp», uttalte hun til Kampanje.

God debatt

Øgrim sier at spørsmålet har vært diskutert gjennom året med eieren og i styret, og at hans syn har vært kjent siden før han begynte i bladet.

– Vi har lært mye underveis som har bidratt til at vi har utviklet et debattsystem som imøtekommer de fleste hensyn bak NJs vedtak. Som å hindre sjikane, ivareta personvernet og skape en god demokratisk debatt. Jeg mener vi langt på vei har funnet løsningen på dette, sier Øgrim:

– At NJ likevel synes det er vrient at vi formelt sett ikke har etterkommet deres råd, skjønner jeg. Men for redaksjonen er det viktig å velge det debattsystemet som kan fremme en livlig og god mediedebatt der både kvalifiserte mediefolk og lesere utenfra deltar.

Sikret

I tillegg til at folk må registrere seg for å delta i debatten, oppfordres alle sterkt til å bruke fullt navn. Innloggingssystemet gjør det mulig å utestenge folk som bryter retningslinjene.

– Vi tror dette vil øke kvaliteten på debatten. Det vil ansvarliggjøre deltakerne samtidig som de har frihet til å føre en løpende samtale. Nettdebatt er ikke leserbrev i elektronisk form, men en samtale i realtid, sier Øgrim. Dessuten er det slik at redaksjonen også varsles automatisk etter hvert som innlegg publiseres.

– Til sammen betyr dette at vi er godt sikret mot eventuelle overtramp. Vi har muskler og muligheter til å gripe inn om personvernet blir krenket, sier Øgrim, og presiserer at han først og fremst har forventninger, ikke bekymringer, ved overgangen til ny plattform.

– Er dette systemet en prøveordning?

– Vi skal selvsagt evaluere det vi gjør. Hvis debatten ikke blir livlig nok, eller har god nok kvalitet, vil vi trekke lærdommer av det.

– Hva tenker du om at Journalistens nettdebatt blir sak i landsstyret?

– Det blir spennende å høre hva landsstyret mener. Men ellers forholder jeg meg til Redaktørplakaten og styret.

Uenig

NJ-leder Elin Floberghagen sier at NJ er i likhet med redaktøren av Journalisten er opptatt av en levende og best mulig debatt på journalisten.no.

– Det vi er uenige om er hvordan man skal få til det. Vi mener det er en fordel, og at det vil styrke debatten, om det er foretatt en publisistisk vurdering av innholdet før innlegg publiseres, sier Floberghagen.

– Det har skjedd en utvikling når det gjelder metoder for å ansvarliggjøre nettdebattanter siden NJ prinsipielt gikk inn for forhåndsredigering. Vil ikke skrankene Journalisten innfører hindre den uønskede forsøplingen?

– Det er åpenbart et godt tiltak å kreve registrering. Men selv om man også oppfordrer til å bruke fullt navn, kan altså debattanter fortsatt velge å være anonyme. På Journalistens eget nettsted burde det være et krav at folk skriver under fullt navn. Her burde Journalisten gått foran, mener jeg. Anonymitet er til for større anledninger, det er til for folk som trenger beskyttelse fordi konsekvensene kan bli store.

NJ har behandlet spørsmålet om redigering av nettdebatt en rekke ganger. Blant annet for to år siden i forbindelse med revisjonen av Vær Varsom-plakaten, da NJ aktivt støttet et punkt med krav om forhåndsredigering.

Floberghagen sier mange aspekter ved spørsmålet har vært diskutert og ligger til grunn for NJs syn.

– Men det overordnede prinsippet om at innhold skal vurderes før noe publiseres, er det viktigste for NJ.

Profesjonelle

– Landsstyret i NJ skal diskutere saken, men Journalisten forholder seg bare til sitt eget styre?

– Det er åpenbart at landsstyret må diskutere om dette er problematisk for NJ og hvorvidt vår politiske linje svekkes gjennom at eget blad bryter med den. Det kan vi gjøre samtidig som vi som eier forholder oss profesjonelt til spillereglene, sier Floberghagen, som påpeker at NJ har vært en pådriver når det gjelder å gå opp grensegangen mellom eier, styre og redaktør.

– Har du loddet stemningen i landsstyret?

– Nei, men jeg har fått noen reaksjoner på at noen ikke liker det de ser, sier Floberghagen, som ikke vil gå inn på hva landsstyret eventuelt kan gjøre.