Assange skal utleveres

Til Sverige hvis anken ikke vinner fram.

Publisert Sist oppdatert

En domstol i London avviste i dag på løpende bånd forsvarsadvokatens innvendinger mot at WikiLeaks’ grunnlegger Julian Assange utleveres til Sverige. Utleveringsbegjæringen er rettslig forankret, slo dommeren fast ifølge The Guardian.

Påstanden om at den svenske statsadvokaten Marianne Ny mangler hjemmel til å utstede en europeisk fengslingsordre, fant ingen gjenklang hos dommer Howard Riddle. Han avviste også argumentene om at de svenske mistankene om overgrep og voldtekt manglet rettsgrunnlag i England og ikke tilfredsstilte kravene til utlevering over landegrensene i Europa.

Assange meldte seg for politiet i London i desember. Han ble arrestert, og deretter løslatt mot kausjon og meldeplikt. Den australske åpenhetsaktivisten vil anke dagens beslutning, men observatører mener sjansene er små.

Tilhengerne hans frykter at utlevering til Sverige øker faren for at Assange blir sendt videre til rettsforfølgelse i USA. Men det forutsetter både at en svensk domstol mener han kan ha gjort seg skyldig i lovbrudd mot USA som også har høy strafferamme i Sverige, og at britene godkjenner en slik utlevering.

Les mer om saken i Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet. Domstolens kjennelse finner du her.