Avklaring om Kanal 24 på fredag

Kanal 24s skjebne blir avgjort i morgen. Men verken ledelsen eller NJ-klubben hos den sannsynlige kjøperen, SBS Radio Norge, har noe å meddele om saken.

Publisert Sist oppdatert

Journalisten får på ulike hold bekreftet at TV 2 og SBS Radio Norge er inne i en avsluttende fase i forhandlingene om Kanal 24s framtid, og at en løsning vil bli presentert fredag. Ingen av partene ønsker imidlertid å gi offentlige kommentarer om prosessen, som kan føre til at nær halvparten av de ansatte i Kanal 24 må gå.

Administrerende direktør Bente Klemetsdal i SBS Radio Norge er svært knapp i sin kommentar.

– Vi har også fått med oss de spekulasjoner som foregår i mediene. Som leder for SBS Radio Norge ønsker jeg ikke å kommentere spekulasjoner, sier hun til Journalisten.

Storbyradioer

SBS Radio Norge eies av SBS Broadcasting, som igjen er en del av det tyske mediekonsernet ProSiebenSat1. SBS Radio Norge driver Radio 1 i landets fire største byer, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, samt Voice i Oslo og Bergen. Samlet hadde radiostasjonene et ukentlig lyttertall på 1.032.000 per 1. september i år.

Marius Kopperud, NJ-tillitsvalgt i SBS Radio Norge, har heller ikke mye å si om utsiktene til at hans arbeidsgiver overtar Kanal 24.

– Vi leser det som skrives om saken i mediene, på lik linje med alle andre. Vi har ikke fått noen detaljkunnskap om noe som helst, og stiller oss avventende til hva som eventuelt måtte skje, forklarer han.

30 årsverk kan ryke

Ifølge Dagens Næringsliv er det aktuelt å kutte om lag 30 årsverk i Kanal 24, dersom SBS Radio Norge overtar. I fjor opererte Kanal 24 med et snitt på 74 årsverk. Lave lyttertall og dermed labert reklamesalg har medført at Kanal 24 har opparbeidet et samlet underskudd på nær 400 millioner kroner siden starten i 2004.

Kanal 24-sjef Jan Erik Pedersen ønsker ikke å kommentere noe som helst før en løsning er på plass. Leder av redaksjonsklubben i Kanal 24, Svein Tore Bergestuen, har samme budskap som de andre Journalisten har snakket med:

– Dette kan jeg ikke si noen ting om nå, før den endelige avgjørelsen er tatt.

Kanal 24 eies 100 prosent av TV 2 Gruppen. Ledelsen i TV 2 har ikke vært tilgjengelig for kommentarer torsdag.

Usikkerhet

Det er usikkert hvordan en ny eier vil forholde seg til Kanal 24s konsesjonskrav. Ekspedisjonssjef Roy Kristiansen i Kulturdepartementet fastslår overfor DN at dagens konsesjonskrav for Kanal 24 blir stående.

– Hvis TV 2 overdrar konsesjonen til noen andre, må vi godkjenne det. Statsråden har tidligere vært klinkende klar på at konsesjonskravene som gjelder i dag, fortsatt skal gjelde, sier ekspedisjonssjef Roy Kristiansen i Kulturdepartementet.

Powered by Labrador CMS