Konsernsjef Karl Gunnar Opdal sender 363 millioner til London. Foto: John Petter Reinertsen/Birgit Dannenberg
Konsernsjef Karl Gunnar Opdal sender 363 millioner til London. Foto: John Petter Reinertsen/Birgit Dannenberg

Sender 363 millioner til Mecom

Utgjør nesten det dobbelte av driftsoverskuddet i Edda Media i kriseåret 2009.

Publisert Sist oppdatert

Mecom Group kan glede seg over et solid bidrag fra sin norske medievirksomhet i år. Generalforsamlingen i Edda Media besluttet tirsdag å utbetale et netto konsernbidrag på 363 millioner kroner til Mecom Europe for 2009. For første gang velger konsernledelsen å kommentere størrelsen på bidraget til eierne.

Ansatterepresentantene i Edda Medias konsernstyre er uenig i å overføre så mye penger til Mecom, og foreslo lavere beløp.

På grunn av det kraftige fallet i annonseomsetningen ble Edda Medias brutto driftsoverskudd (EBITDA) redusert fra 200 millioner kroner i 2008 til 140 millioner kroner i fjor, for sammenlignbar virksomhet.

Totalt 400 millioner

Inklusive årets bidrag har Edda siden 2006 overført om lag 400 millioner kroner i konsernbidrag, basert på egen drift, opplyser konsernsjef Karl Gunnar Opdal. I 2008 ble det vedtatt et ekstraordinært konsernbidrag på 1,063 milliarder kroner, som resultat av salget av Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og polske medievirksomheter som lå under Edda Media.

– Konsernbidraget i 2008 hadde tilnærmet null bakgrunn i egen drift. Når det gjelder årets bidrag, som er basert på driften av virksomhetene i Edda Media, er det viktig å presisere at pengene ikke går som utbytte til eierne av Mecom Group. De har ikke fått utbytte siden 2006, og får det heller ikke i år, sier Opdal.

«Overføring av verdier»

Han forklarer at konsernbidraget er å betrakte som en overføring av verdier innen Mecom, for å optimalisere kapitalforvaltningen i konsernet.

– Konsernbidraget er vår måte å bidra til en god kapitalforvaltning i Mecom-systemet, som vi er en del av. Dette er i Edda Medias interesse, fordi utviklingen og driften vår er avhengig av at Mecom har en god økonomi, sier Opdal.

Millionene fra Edda Media går i praksis til å betale ned gjeld. Ved utgangen av første kvartal i år skyldte Mecom Group 369 millioner euro, som tilsvarer ganske nøyaktig tre milliarder kroner.

Samarbeid med London

Konsernbidragets størrelse er basert på et forslag fra Eddas administrasjon, som så er godkjent av konsernstyret og generalforsamlingen.

– Er forslaget basert på instrukser fra London?

– Det er legalt av en eier å hente bidrag fra sine datterselskap. Forventinger og behov fra Mecom er derfor med i våre vurderinger. Konsernbidrag fra Edda Media er eneste måte vi kan overføre midler i systemet på. Vår oppgave i Eddas ledelse er på selvstendig grunnlag å vurdere forsvarligheten av konsernbidragets størrelse, relatert til Edda Medias behov.

140 færre årsverk

Omsetningen i Edda Media falt med 263 millioner kroner i 2009. Samtidig ble kostnadene redusert med 211 millioner. Besparelsene ble oppnådd gjennom en reduksjon i bemanningen på 130 årsverk og generell effektivisering av driften.

– Har du forståelse for at de ansatte ser annerledes enn konsernledelsen på konsernbidragets størrelse, når dere kuttet 130 årsverk i 2009?

– Jeg har vanskelig for å se at et konsernbidrag på 363 millioner er urimelig, når du ser hva vi totalt sett har avgitt de siste årene. Konsernbidraget er en del av kapitalforvaltningen i Mecom, og har ikke noe å gjøre med utbytte til eierne, gjentar Opdal.

– Forsvarlig

– Men er det nødvendig å bidra med så mye, etter et kriseår med store sparetiltak?

– Vi har vurdert dette som forsvarlig.

Edda Media har varslet at kostnadene vil bli ytterligere redusert i år. På spørsmål om den norske virksomheten står foran nye bemanningsreduksjoner svarer Opdal:

– Det foreligger ikke planer ut over det vi tidligere har varslet. I fjor høst vedtok vi en nedbemanningsplan på ti prosent innen utgangen av 2012. Det utgjør om lag 150 årsverk. Vi kom godt i gang med dette i 2009 og er nå over halvveis.

Powered by Labrador CMS