Litt svakere i Edda

Men mediekonsernet øker inntektene fra nett.

Edda Media oppnådde et driftsresultat før skatt og avskrivninger på 222 millioner kroner i fjor.  Det er fire millioner kroner mindre enn året før. Driftsmarginen gikk ned fra 10,7 prosent i 2010 til 10,3 prosent i fjor.

Opplagsfall

Selv om mediekonsernet mistet et samlet opplag på nesten 11.000 aviser, var opplagsinntektene på samme nivå som 2010 med 557 milliloner kroner, seks millioner svakere enn ved samme tid året før. Dette skyldes ifølge meldingen prisjusteringer.

– Vi er ikke fornøyd med opplagsutviklingen vår. Vi vil derfor satse enda sterkere på å levere papiraviser av høy kvalitet og med relevant innhold for våre lesere, sier konsernsjef Karl Gunnar Opdal.

Inntektene skifter

Annonseinntektene øker med en million kroner i fjor, og endte i 2011 på 1,1 milliarder kroner etter det Opdal karakteriserer som en tilbakeslag i papirmarkedet.

Vi er samlet sett fornøyd med resultatet for 2011. Annonsemarkedet har vært labilt og vi fikk et tilbakeslag i papirmarkedet de siste månedene av 2011, spesielt hos nasjonale annonsører. Men vi har klart å videreføre det gode resultatnivået fra 2010 gjennom digital vekst og stram kostnadsstyring, sier konsernsjef Karl Gunnar Opdal i en pressemelding fra selskapet.

Samtidig som trykte medier i konsernet fikk et tilbakeslag på slutten av året, kan Eddas ledelse samtidig konstatere at fordelingen mellom trykte og digital medier endret seg. For de trykte mediehusene gikk annonseomsetningen ned 3,5 prosent fra 2010 til i fjor til 883 millioner kroner. Samtidig økte de digitale annonsekronene med 24 prosent fra 110 til 137 millioner kroner.