NRK får kritikk av PFU for lottosendingene

Mener de må være mer åpne om bakenforliggende forhold.

Publisert Sist oppdatert

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener NRK har opptrådd kritikkverdig etter punkt 2.3 i Vær varsom-plakaten i lottosendingene Extra, Vikinglotto med Joker og Lotto med Joker.

Kritikk er en mildere fellelse enn brudd.

Ifølge 2.3 er det god presseskikk å «vise åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.»

Kindered Group ved Rolf Sims klaget inn NRK for brudd på god presseskikk. Kindered Group er en nettbasert spilloperatør.

Sluttplakat

Saken fikk en lang behandling, med et delt utvalg. Sekretariatet innstilte på kritikk på 2.3 om åpenhet om bakenforliggende forhold, som utvalget også gikk inn for til slutt.

Bare fire av sju medlemmer stilte seg bak konklusjonen, og det ble da tatt dissens.

Utvalget mener NRK bedre må opplyse hvem som står bak og hvordan sendingene lages. I dag har NRK en «sluttplakat» (se bilde) der det står at programmet er produsert av Fabelaktiv og Norsk Tipping for NRK.

Dette kommer til slutt i lottosendignene.
Dette kommer til slutt i lottosendignene.

Dette kommer til slutt i lottosendignene. Utvalget mener at dette ikke er opplysende nok for seeren.

Det er produksjonsselskapet Fabelaktiv som produserer disse sendingene, finansiert av Norsk Tipping. NRK kjøper rettighetene til å vise programmene.

Sekretariatet skriver dette i sin forslag til uttalelse:

«Slik utvalget ser det, er det ikke tydelig for publikum hva Norsk Tippings rolle innebærer ut fra sluttplakaten som vises i sendingene, og utvalget mener NRK med fordel kunne klargjort at det kun handler om ansvaret for selve trekningen i spillene.»

– Sluttplakaten kan være mer tydelig. Den opplyser ikke meg godt nok om hvem som har ansvar for hva, sa Nina Fjeldheim, representant for allmennheten i utvalget.

Senere i diskusjonen sa hun:

– Gjennom å være mer åpen og tydelig, blir det enklere for publikum å forstå programmet og premissene som ligger til grunn for det.

Anne Weider Aasen, representant for redaktørene, og flere andre, mente at NRK må få tydeligere fram for seerne at lottosendingene er et redaksjonelt produkt, enten gjennom sluttplakaten eller ved andre grep.

Uenighet

PFU diskuterte også om NRK hadde opptrådt kritikkverdig etter punkt 2.6, om skille mellom reklame og journalistikk, og 2.8, om skjult reklame. Noen mente også at NRK skulle frikjennes helt.

Tre av utvalgets medlemmer var ikke enige i at NRK skulle felles.

– Det er ikke noe av dette i dag som faller innunder brudd på Vær varsom-plakaten, som jeg ser det, sa Kristin Taraldsrud Hoff, representant for allmennheten.

Andre mente at NRK skulle frikjennes etter «en samlet vurdering», som da reflekterer at det har vært uenighet i utvalget.

Kristin Taraldsrud Hoff (f.v), Øyvind Kvalnes og nestleder Anne Weider Aasen.
Kristin Taraldsrud Hoff (f.v), Øyvind Kvalnes og nestleder Anne Weider Aasen.

– Interessant klage

Flere i utvalget påpekte innledningsvis at dette var en interessant klage.

– Dette er prinsipielt veldig interessant. Det er spennende at det er en praksis som har etablert seg over mange år, som det ikke har blitt stilt spørsmål ved, sa Øyvind Kvalnes, representant for allmennheten.

Liv Ekeberg, representant for journalistene, mente også at klagen var interessant.

– Dette er en tradisjonssending som har surra og gått i 34 år uten at det har plaga meg. Når jeg begynte å se på klagen og de ulike punkene den berører, er den veldig interessant, sa hun i diskusjonen.

Klaget inn på seks punkter

Sims klaget inn NRK for brudd på seks punkter i Vær varsom-plakaten: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 og 2.8.

Han skriver i sin begrunnelse til PFU blant annet at han mener det er kommersielle premisser som ligger til grunn for presentasjon av innhold, og at det bør anses som sponset innhold.

Sims mener NRK bør tydeliggjøre bakenforliggende forhold og «den kommersielle aktørens påvirkning av innholdet».

Klageren skriver:

«Med 100 prosent finansiering fra Norsk Tipping, programsamarbeidets historikk, selskapenes tilknytning og beliggenhet på Hamar, kan NRK etter vårt syn vanskelig hevdes å vise fritt og uavhengig redaksjonelt innhold.»

Sims mener at programmene driver med logoeksponering, produktplassering og produktpromotering for Norsk Tipping, og er kritisk til at det ikke merkes andre steder enn i sluttplakaten helt til sist i sendingene.

Avviser bindinger

NRK avviser brudd på god presseskikk i tilsvarsrunden. De viser blant annet til at programmene er blitt sendt siden 80- og 90-tallet, og at de ikke har noen økonomisk- eller egen interesse i spillene. De skriver at programmene sendes fordi trekningene har interesse for et bredt publikum.

De mener også at Norsk Tippings rolle kommer tydelig fram på sluttplakaten.

NRK skriver at de har fullt redaktøransvar og ingen interesse av sendingene utover det rent redaksjonelle. De avviser bindinger til Norsk Tipping som påvirker redaksjonen eller redaktørens uavhengighet.

NRK skriver også: «Norsk Tipping har selvsagt økonomiske interesser i sine egne pengespill, men en uønsket innflytelse på det redaksjonelle innholdet forutsetter at aktøren det er snakk om får påvirke innhold i strid med prinsippene for redaktørens uavhengige posisjon og medienes produksjon av uavhengig og fri journalistikk. Det er ikke tilfelle med disse sendingene.»