Mediefolk:

Kjersti Mjør (46)


er tildelt stiftelsen J. W. Eides journalistpris for 2011. Mjør arbeider som helsejournalist i Bergens Tidende og ble tildelt NTBs språkpris i 2008. Hun har vært medredaktør for Norsk kulturårbok i 1998 (Det norske Samlaget) og gitt ut reiseboka “52 opplevingar i Hordaland”. J. W. Eides journalistpris skal blant annet oppmuntre til fortellerglede i BTs spalter. Juryen sier blant annet dette om Mjør: “Anten ho skriv kort eller langt, har tekstane hennar høg kvalitet. Ho har ei eiga evne til å komme tett på menneske ho møter”.