GRANSKING: IFJ krever at Israels angrep på Gaza blir gransket av FN. På bildet sees NJs nestleder Kjetil Haanes (t.v.) sammen med IFJs generalsekretær Aidan White. Foto: Anne Poulsen
GRANSKING: IFJ krever at Israels angrep på Gaza blir gransket av FN. På bildet sees NJs nestleder Kjetil Haanes (t.v.) sammen med IFJs generalsekretær Aidan White. Foto: Anne Poulsen

Krever FN-gransking i Gaza

IFJ krever at FN gransker Israels angrep på mediene i Gaza. Samtidig setter man i gang støttetiltak til palestinske journalister.

Publisert Sist oppdatert

Den internasjonale journalistføderasjonen IFJ mener at FN umiddelbart må sette i gang en gransking av om Israel har brutt internasjonale, humanitære lover inklusive brudd på FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1738 om beskyttelse av journalister under væpnede konflikter.

Dette kom fram på en pressekonferanse IFJ holdt sammen med den arabiske journalistføderasjonen FAJ i Kairo i formiddag. Fra Norge deltok NJs nestleder Kjetil Haanes.

Haanes sier til Journalisten.no at IFJs generalsekretær Aidan White om kort tid reiser videre til New York for å overlevere kravet direkte til FNs generalsekretær.

IFJ har i to dager vært inne i Gaza og fått førstehånds kjennskap til forholdene for palestinske journalister og medier.

– Det er en forferdelig situasjon. Ødeleggelsene er enorme, og selv om Israel nå er ute av Gaza, frykter vi for sikkerheten til palestinske journalister og spesielt for ledelsen i det palestinske journalistforbundet, sier Haanes.

Journalister under voldsomt press

Han forteller at palestinske journalister er under et voldsomt press både fra den palestinske selvstyremyndigheten og fra Hamas. Det samme gjelder det palestinske journalistforbundet som er dypt splittet, og som både de palestinske selvstyremyndighetene og Hamas forsøker å infiltrere og manipulere.

– Midt oppe i dette er det veldig positivt at IFJ og FAJ har fått et så nært samarbeid. Sammen har vi nå sendt et brev til de palestinske selvstyremyndighetene og Hamas, der vi skriver at de nå har det hele og fulle ansvar for palestinske journalisters sikkerhet, sier Haanes.

IFJ og FAJ vil nå sammen sette i verk en lang rekke tiltak for å beskytte palestinske journalister og styrke den journalistiske kvalitet og uavhengighet.

Mange tiltak

Blant de tiltakene som nå settes i gang er:

* Sikkerhetskurs for palestinske journalister skal holdes i Kairo.

* Familiene til de fem journalistene som ble drept under invasjonen skal støttes. De får i første omgang 10.000 dollar fra IFJ og et tilsvarende beløp fra FAJ.

* Det settes i gang et program med tiltak for journalister i Gaza og på Vestbredden med sikte på bedre samarbeid journalister imellom. Målet er å bygge enhet i det palestinske journalistforbundet.

* Det settes i gang tiltak og kursvirksomhet for å heve den journalistiske kvalitet, og styrke palestinske mediers frie og uavhengige rolle. Norsk Journalistlag vil bli bedt om å påta seg et særlig ansvar for dette opplegget.

Israel har mye å svare for

– Det er en uhyre komplisert og krevende situasjon. Israel har svært mye å svare for etter dette, og de må stilles til ansvar for angrepene på mediene. Men vi retter også kritikk og krav til de palestinske partene, sier Haanes.

– Har IFJ noen kontakt med det israelske journalistforbundet?

– De er medlem av IFJ, men de har ikke betalt kontingent på så lenge at det kan være fare for at de forsvinner ut. Men vi har kontakt, og vi har snakket om mulighetene for et dialogmøte med det israelske og palestinske forbundet. I øyeblikket er det litt langt fram, vi må nok avvente litt, sier Kjetil Haanes.

Powered by Labrador CMS