Foto: Birgit Dannenberg
Foto: Birgit Dannenberg

Frilanserne fikk for godt betalt

HURDALSSJØEN (Journalisten): Mottok halv million i opphavsrettpenger. Fortjente kanskje bare 86.000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Frilansjournalistene kan ha fått langt større kompensasjon for tredjeparts bruk av stoffet deres enn bruken skulle tilsi, kom det fram på Norsk Journalistlags landsstyremøte på Hurdalssjøen i dag.

I 2007 ble det utbetalt cirka 9,7 millioner kroner i opphavsrettsmidler til medlemmer i NJ. I tillegg utbetales en egen pott til ANB/NTB og en pott til utgiverne. Avtalen om kompensasjon for klipp av opphavsrettsbeskyttet stoff ble inngått i 2004, og penger overføres to ganger i året.

Da landsstyret behandlet spørsmål knyttet til den såkalte Klareringstjenesten kom det fram at NJ-frilanserne trolig har fått en alt for stor del av opphavsrettsmidlene. En telling som er utført av Retriever for Klareringstjenesten viser at frilansere bare står for 2,3 prosent av klippene, mens de har fått 15 prosent av pengene.

Stor avstand

I 2007 ble det overført vel 560.000 fra Klareringstjenesten til NJs frilansere. Dersom frilanserne skulle fått utfra deres andel på 2,3 prosent av klippene, ville de fått knapt 86.000 kroner.

Pengene til frilanserne har gått til journalistfaglig aktivitet, regionale kurs og stipend. Landsstyret bestemte tirsdag å arbeide videre med saken fram mot neste møte i desember, men understreker at det er ønskelig at frilansaktivitetene opprettholdes på det nivå de er nå.

Opphavspenger halveres

NJs generalsekretær Jahn-Arne Olsen opplyste på landsstyremøtet tirsdag at ett av klippbyråene som betaler inn opphavsrettsmidler, nå vil droppe dette.

– Meltwater mener at de ikke klipper stoff fra mediene på vanlig måte, men at de kun lenker til stoff og at det ikke kommer inn under åndsverksloven. De vil derfor ikke betale mer. Det kan bety at de samlede midlene blir bortimot halvert, sier Olsen.