– Titler og stikktitler gir absolutt inntrykk av at det var en bindende avtale, som også var godkjent, sa utvalgsmedlem Stein Bjøntegård.

– Titler og stikktitler gir absolutt inntrykk av at det var en bindende avtale, som også var godkjent, sa utvalgsmedlem Stein Bjøntegård.

PFU-MØTE

Klassekampen felt i PFU: Hadde ikke dekning for tittel

Felt for omtale av helsedirektør.

Publisert Sist oppdatert

Det var Klassekampen-artikkelen «Helsetoppens spesialavtale» som var klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Artikkelen ble publisert 7. mars i år og hadde stikktittelen «Helsedirektør fikk skreddersydd retrettstilling». Tittelen inne i saken lød: «Sikret en lukrativ avtale før pensjon».

Artikkelen ble også publisert på nett.

I artikkelen skriver Klassekampen at direktør i Helse Nord-Trøndelag, Tor Åm, hadde fått HR-sjefen til å skreddersy en en lukrativ rettrett-stilling til seg selv.

«RETRETT: Toppsjefen i Helse Nord-Trøndelag fikk en avtale om lukrativ retrettstilling. Den var signert av hans egen underordnede. Styret mener avtalen er ugyldig og har startet oppvasken», het det i ingressen.

– Ikke signert

Klager er direktøren Tor Åm, som skriver i sin klage at dokumentet fra 2020, som Klassekampen fikk innsyn i, kun er en skisse til en intensjonsavtale. I dokumentet ble det skissert en intensjonsavtale om en mulig stilling som rådgiver, etter at Åm ville ha gått av som direktør.

«Dette dokumentet ble det aldri gått videre med. Jeg signerte det ikke og det ble aldri framlagt for styret. Dette er dermed et betydningsløs og forkastet dokument som aldri skulle vært arkivert», skriver Åm i klagen.

Klageren reagerer spesielt på ingressen og har klaget inn artikkelen på følgende punkter i Vær varsom-plakaten (VVP):

4.4 (tittel- og ingress)

3.2 (kildebruk og kontroll av opplysninger)

4.1 (saklighet og omtanke i innhold og presentasjon).

Felt for titler

Klassekampen mener de ikke har brutt på god presseskikk. Avisen mener intensjonsavtalen var ekte og reell.

«Ettersom ingen av partene stilte til intervju, ble det også umulig for redaksjonen å stille spørsmål om hvordan avtalen kunne spilt inn», skriver Klassekampen i sitt tilsvar.

Utvalget mener Klassekampen ikke har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.2 i VVP, men at avisen ikke har hatt dekning for titler og ingresser.

– Titler og stikktitler gir absolutt inntrykk av at det var en bindende avtale, som også var godkjent, sa utvalgsmedlem Stein Bjøntegård under diskusjonen.

Dermed var det ikke dekning i tittelen for det som stod i brødteksten, ifølge utvalget.

Utvalget var stort sett enig i at tittel og ingress ga inntrykk av at det som egentlig var en intensjonsavtale, var en avtale som allerede var inngått. Det var noe uenighet om hvorvidt fellelsen skulle betegnes som brudd eller kritikk, men utvalget konkluderte til slutt med at Klassekampen har brutt god presseskikk på punkt 4.4.

Powered by Labrador CMS