Hilde Haugsgjerd Foto: Birgit Dannenberg
Hilde Haugsgjerd Foto: Birgit Dannenberg

Vil ikke rangere kompetansen

Digital kompetanse skal kartlegges, men ikke rangeres, sier Hilde Haugsgjerd. Hvorfor kartlegge da? spør klubbleder.

Mediehusene i Schibsted Norge skal investere betydelig i digital kompetanse, heter det i børsmeldingen konsernet sendte ut 22. august. Samme dag fikk de ansatte fikk beskjed om at rundt 400 millioner kroner skal kuttes på kostnadssiden og at det i verste fall vil bety at 350 stillinger fjernes fra de fire store regionavisene i konsernet.

Under Sommerkonferansen i Kristiansand sa konsernsjef Rolv Erik Ryssdal at journalistene må lære seg å følge trafikkmønsteret på nett og å jobbe tett med nyhetsutviklere. Og til egen avis sier Hilde Haugsgjerd at bedriften skal kartlegge kompetansen før nedbemanning.

Hva kan de

I den siste utgaven av Journalistens magasin skriver ansvarlig redaktør Helge Øgrim i lederartikkelen at redaktører uten digital kompetanse burde få styrte sluttpakker og at ledelsen ikke bør fritas for kompetansekartlegging.

Klubbleder Knut Nygaard i Aftenposten sier han ikke har fått andre signaler enn at også kompetansen ledelsen i avisen innehar, skal kartlegges. Og han venter at det skal være en bred vurdering, slik redaksjonen skal gjennom.

– Min holdning er at det må vurderes bredt, og dette er formidlet fra toppen. Det er ikke signalisert noe annet.

Dette ser de etter

Sjefredaktør Hilde Haugsgjerd i Aftenposten forteller at digital kompetanse er et sekkebegrep som favner flere ting. For mediehusets og redaksjonens toppledelse handler det om innsikt i siste utvikling i digitale trender, teknologi, forretningsmodeller og brukermønstre.

I redaksjonen handler det om teknologisk spisskompetanse, som programmerere som samarbeider med redaksjonelle medarbeidere.

For journalistene dreier det seg ifølge Haugsgjerd om å ha teknologisk innsikt, slik at de kan samarbeide i team med programmerere om redaksjonelle utviklingsoppdrag.

Det handler også om forståelse for digital informasjonsflyt og brukermønstre. Å beherske relevante verktøy, som i Aftenposten handler om å skrive manus i Escenic, ta, sende og redigere video og bilder på mobil og lignende. Og så handler det om evne og vilje til å involvere seg med leserne i sosiale medier.

Vil ikke rangere

– Hvordan vil du rangere deg selv med tanke på digitale kompetanse?

– Ut fra en slik presisering av hva Aftenposten legger i digital kompetanse, skjønner du kanskje at det ikke gir mening å skulle rangere min egen digitale kompetanse. Vi rangerer heller ikke journalisters digitale kompetanse.

 At kompetansen ikke skal rangeres, overrasker Nygaard.

 – Hvis vi ikke skal rangere digital kompetanse – hva nå enn den måtte bestå av – kan jeg ikke helt se hvorfor vi skal kartlegge den. Målet med en kompetansekartlegging skal jo være å finne ut hvem som trenger å få økt sine kunnskaper – både digitalt og på andre felt. Og i ledelsen så vel som på gulvet.

Powered by Labrador CMS