Fritt Ord og direktør Knut Olav Åmås skal bevilge enda flere kroner til norsk journalistikk. Foto: Martin Huseby Jensen
Fritt Ord og direktør Knut Olav Åmås skal bevilge enda flere kroner til norsk journalistikk. Foto: Martin Huseby Jensen

Åmås og Fritt Ord åpner lommeboka enda videre for journalistikken

Nesten dobler støttebeløp til journalistikken. 

Publisert Sist oppdatert

Det er bare et par år siden Fritt Ord opprettet tildelingspotten Kvalitetsjournalistikk i en ny tid. Nå velger stiftelsen å utvide både pengepotten og tildelingsperioden. Til 25 millioner kroner årlig i fire år. 

– Vi har i en viss tid satset mer enn vanlig på å støtte journalistikk. Det er en turbulent og presset situasjonen. Vi oppfatter at kvalitetsjournalistikken er under press og medieøkonomien er under endring derfor er det grunn til å støtte oppunder kvalitetsjournalistikken. Nå åpner vi den opp slik at den ikke lenger er knyttet til spesielle temaområder, sier styreleder Grete Brochmann i Fritt Ord til Journalisten. 

Hun forteller at satsingen tidligere har vært øremerket, men at de underveis har ønsket å ha en enda større satsing. Stiftelsen har gjort undersøkelser blant folk i markedet og fått synspunkter om hva disse ønsker og hvordan de ønsker det løst. Utfallet ble dagens nyhet.

Ved å fjerne føringene på felter Fritt Ord ønsket belyst i den forrige ordningen, åpner det opp for langt flere prosjekter. Brochmann sier at de som vurderer å søke, bare trenger å se til hva Fritt Ord tidligere har gitt penger til. Sluttsummen er ønsket om å stimulere til mer kritisk journalistikk. 

Dokumentar: Millioner av velgjørerkroner bidrar til finansiering av journalistikken

Direktør Knut Olav Åmås sa i sommer til Journalisten at de har forsøkt å påvirke medier og andre potensielle søkere utenfor Oslo til å søke. Det er en stor andel søknader fra hovedstaden. Selv om det ikke er lagt føringer, forteller styrelederen at det fortsatt er et ønske.

– Det vil helt klart være en del av diskusjonene. I forrige rundene var lokaljournalistikk øremerket. Nå blir det åpent, men vi som stiftelse er opptatt av å stimulere lokalpressen. Det vil være en faktor vi vil se til. 

Det er ikke satt noe point of no return altså vil det være mulig for stiftelsen å utvide, eller avkorte, lengden på prosjektet avhengig av søkermassen og resultatet av prosjektene. 

Venter på politikerne

Dagbladet er blant mediene som har søkt og fått bevilget flere hundre tusen kroner i prosjektstøtte fra Fritt Ords journalistikkprogram. Sjefredaktør John Arne Markussen mener det er et viktig filantropisk bidrag fra stiftelsen, men hever samtidig en advarende pekefinger om at slik støtte kan skape avhengighet.

– Vi har søkt og fått støtte på en del områder, og det har vært viktig bidrag. Vil og se på ordningne må. Men man skal og ha en kritisk vurdering av dette, sier Markussen.

Han utdyper at støtte fra Fritt Ord virker konserverende ved at mottageren over tid gjør seg avhengig av støtten.

– Du må hele tiden være forberedt på at du ikke får de midlene du kanskje søkte på, og tok for gitt.

Markussen mener snarere det er politikerne som må komme på banen for å bidra til en varig indirekte støtte til mediene. Redaktøren syns det er synd at flere av forslagene fra mediemangfoldsutvalget, som fritak for arbeidsgiveravgift for mediene, skytes ned av politikerne.

– All ære til Fritt Ord og Knut Olav Åmås, men det er politikerne vi venter på.

Powered by Labrador CMS