Leder Dag Idar Tryggestad og nestleder Hege Fagerheim på et landsstyremøte i Norsk Journalistlag tidligere i år.
Leder Dag Idar Tryggestad og nestleder Hege Fagerheim på et landsstyremøte i Norsk Journalistlag tidligere i år.

NJ styrer mot «ikke planlagt» overskudd

Går med millionoverskudd etter første halvår.

Publisert

Norsk Journalistlag (NJ) presenterer i morgen regnskap for første halvår for organisasjonens landsstyre.

Regnskapet viser at resultatet etter første halvår er 4,2 millioner kroner bedre enn budsjettert.

«Budsjettet for 2021 ble lagt under forutsetning at samfunnet var tilbake til normalen, og med fortsatte restriksjoner, er det som forventet at periodens aktivitetsresultat ender bedre enn budsjett», står det i sakspapirene til landsstyret.

Videre står det:

«Driften av NJ viser et overskudd 1. halvår på nesten 2,8 millioner mot et budsjettert underskudd på snaut 1,4 millioner.»

Det er lavere aktivitet som en følge av pandemien som er hovedårsaken til overskuddet.

«Pandemien holder fortsatt et visst grep på situasjonen i landet, men det planlegges mer og flere fysiske aktiviteter 2. halvår enn vi har sett 1. halvår», skriver NJ - og peker på at det blant annet skal gjennomføres fire store journalistfaglige konferanser denne høsten.

«Likevel vil vi med stor sannsynlighet ikke klare å bruke alle de pengene vi har tildelt for 2021, men få et ikke planlagt overskudd også i 2021. Inntektene forventes å ende nær budsjett», heter det i papirene til landsstyret.

Regnskapet viser videre at kontingentinntektene økte med 2,4 prosent i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er som budsjettert.

Antall medlemmer har også tatt seg opp. NJ hadde en økning på 110 medlemmer i første halvår, og hadde pr. 5. juli 7989 medlemmer.

Til opplysning: Norsk Journalistlag er eier og utgiver av Journalisten.

Powered by Labrador CMS