Statsadvokat Marit Formo skal være aktor når den terrortiltalte 16-åringen skal møte i Oslo tingrett neste uke.
Statsadvokat Marit Formo skal være aktor når den terrortiltalte 16-åringen skal møte i Oslo tingrett neste uke.

Pressen får referere fra terror-tiltalt 16-årings forklaring

Som hovedregel skal rettssaken fremdeles gå bak lukkede dører.

Publisert

Etter en ny vurdering åpner Oslo tingrett for at mediene likevel får referere fra rettsforklaringen til 16-åringen, som er tiltalt for terrorvirksomhet.

Den tiltalte 16-åringens forsvarer ba tidligere i uken om at hele rettssaken mot den unge klienten skulle gå for lukkede dører. PST på sin side begjærte at dørene skulle lukkes når deres våpentekniske sakkyndige skal forklare seg om hvordan man enkelt kan lage eksplosiver.

Pressen ba på sin side om at dørene skulle holdes åpne for allmennheten.

Retten endte med å avsi en kjennelse om at rettssaken skal gå for lukkede dører, men at pressen skulle få være til stede. Det ble imidlertid stilt svært omfattende regler for referatforbud, noe som ville innebære at ingenting av den tiltaltes forklaring, eller av flere andre sentrale vitner, ville bli tillatt gjengitt offentlig.

Retten snudde

Avgjørelsen ble anket og fredag gjorde domstolen flere oppmykninger i den tidligere avsagte kjennelsen.

Som hovedregel skal rettssaken fremdeles gå bak lukkede dører, men det åpnes nå for at 16-åringens forklaring i retten kan gjengis så lenge ikke opplysninger som er egnet til å identifisere ham, hans tidligere eller nåværende bosted eller annen personlig og sensitiv informasjon gjengis.

Heller ikke opplysninger knyttet til rettspsykiatriske undersøkelser av gutten eller fra de sakkyndige som har observert ham, får gjengis.

Referatforbudet omfatter fremdeles vitnemålet til eksperten fra PST som fortelle hvordan en kan lage eksplosiver.

Stor interesse

– Retten viser til at det er stor offentlig interesse for saken og at mediene derfor bør få følge forhandlingene, men at dette må avveies mot tiltales krav på vern etter barnekonvensjonen. Etter rettens syn er det viktig at pressen får innsyn i sakens problemstillinger og hvordan en straffesak mot en mindreårig gjennomføres, skriver tingrettsdommer Ingvild Boe Hornburg i kjennelsen.

Rettssaken i Oslo tingrett er berammet fra 18. til 31. mai.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener 16-åringen hadde konkrete terrorplaner i Norge og forberedte disse. Ifølge aktoratet har 16-åringen gjennomført en rekke forberedelser.

Nekter skyld

16-åringen ble pågrepet 4. februar og siktet for terrorforberedelser. Han nekter straffskyld. Politiet mener han sympatiserer med ekstremistgruppa IS.

Gutten nekter straffskyld og har fortsatt ikke latt seg avhøre. Ifølge forsvarer Andreas Berg Fevang skyldes det at politiet fortsatt har hemmeligholdt deler av etterforskningen.

Den tiltalte er syrisk statsborger og skal ha kommet til Norge fra Syria gjennom familiegjenforening.

Powered by Labrador CMS