PFU behandler klagen mot bladet Motor.

Faktafeil ikke nok til å felle Motor i PFU

Godtok bladets rettelse.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

En bruktbilselger klaget bladet Motor inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for omtale av en straffesak. Klager reagerte på at det var faktafeil i artikkelen og han mente også at det var feil å omtale unndragelse av merverdiavgift som skattesvik.

Men han fikk ikke medhold i PFU.

Les PFU-sekretariatets oppsummering av saken.

PFU skriver at utvalget vil innledningsvis slutte seg til klagers anmerkning om at en dom må refereres korrekt.

«Dette er mediets ansvar. Noen ganger gjøres det likevel feil. Da er det avgjørende hvor graverende feilen er, og hvordan den blir korrigert», skriver PFU.

Videre heter det:

«I dette tilfellet handler den påklagede artikkelen om at klager har vunnet frem med sine ankekrav til lagmannsretten. Motor skriver i artikkelen at klager ble dømt på samtlige tiltalepunkter i tingretten. Klager ble dømt på 35 av 37 tiltalepunkter, mens seks tiltalepunkter ble frafalt av aktor underveis. Slik utvalget ser det, innebærer ikke denne upresise beskrivelsen at redaksjonen ga et feilaktig bilde av straffeprosessen mot klager.»

PFU påpeker også at rettelsen og beklagelsen er tydelige både i den påklagde og i en tidligere artikkel.

Når det gjelder unndragelse av merverdiavgift er PFU enig i at det kan omtales som skattesvik, jamfør skatteforvaltningsloven.

Powered by Labrador CMS