PFU behandlet klage mot Yrkestrafikk onsdag.
PFU behandlet klage mot Yrkestrafikk onsdag.

Portrettintervju med bussjåfør ga PFU-fellelse på tre punkter for Yrkestrafikk

Klaget inn av busselskap.

Publisert Sist oppdatert

En klage fra busselskapet Nobina mot fagbladet Yrkestrafikk førte onsdag til at bladet gikk på en trepunkts fellelse i Pressens Faglige Utvalg.

Bladet har brutt god presseskikk på punkt 3.2 om faktakontroll, 4.2 om skille mellom opplysninger og kommentar og 4.14 om samtidig imøtegåelse i Vær varsom-plakaten, ble konklusjonen fra PFU.

Dette er første gang fagbladet har blitt behandlet i utvalget.

Klagen gjaldt et portrettintervju med en tidligere Nobina-ansatt, som fortalte om forhold som ledet til at han gikk til sak mot selskapet.

Konkrete anklager om lovbrudd og trusler burde selskapet blitt kontaktet om, og fått anledning til å imøtegå, slo PFU fast.

I tillegg til selskapet sto en arbeidsleder i selskapet bak klagen, men PFU mente ikke at arbeidslederen var omtalt på en måte som innebærer et presseetisk overtramp.

Derimot mener utvalget at omtalen av selskapet er mer problematisk, står det i uttalelsen. Videre:

«Det er forskjell på sjangere, spesielt med tanke på hva publikum kan forvente. Et portrettintervju vil for eksempel ha en mer subjektiv form enn en nyhetsartikkel. På den annen side kan det heller ikke være fritt fram for påstander i en portrettsjanger.

I dette tilfellet mener utvalget at selve presentasjonen, med tittel og illustrasjon, er innenfor det presseetisk akseptable. Utvalget mener imidlertid at bladet går for langt i å karakterisere fakta, og viser til VVP 4.2, som sier at mediene må holde kommentar og fakta fra hverandre.

Utvalget viser også til at intervjuet inneholder konkrete og alvorlige beskyldninger mot selskapet. Retten til å få forsvare seg gjelder like mye i portrettsjangeren som på nyhetsplass, jf. VVP 4.14. PFU mener Nobina skulle vært kontaktet og fått mulighet til å imøtegå beskyldningene om lovbrudd og trusler.

Også i portrettsjangeren må mediene opptre kildekritisk. Når intervjuobjektet fremmer sterke påstander, må disse undersøkes, også i et portrettintervju, jf. VVP 3.2. PFU mener at Yrkestrafikk opptrer for ukritisk i sin videreformidling av påstandene. Utvalget kan ikke se at påstander om lovbrudd og trusler om politianmeldelse, og oppsigelse av andre ansatte, er forsøkt undersøkt av Yrkestrafikk. Her minner PFU om sammenhengen mellom VVP 3.2 og 4.14: Har man ikke kontaktet den beskyldningen er rettet mot, mister man samtidig en viktig kilde til kontroll av opplysningene.»

Les mer om klagen og saken her.

Powered by Labrador CMS