PFU behandlet klage mot Telemarksavisa og Varden.
PFU behandlet klage mot Telemarksavisa og Varden.

PFU

Telemarksavisa og Varden felt i PFU etter klager fra entreprenør

Felt for manglende kildebredde.

Publisert Sist oppdatert

En betent konflikt etter boligoppussing ble omtalt i flere artikler av Telemarksavisa og Varden.

Nå er begge aviser felt i Pressens Faglige Utvalg, etter klager fra entreprenøren som anklages for å ha ramponert et hus innvendig i sakene.

Klageren, som er sterkt uenig i anklagene, mener avisene har stolt på det huseieren har fortalt, og ødelagt for firmaets fremtidige jobber.

Telemarksavisa avviste brudd på god presseskikk og anførte i sitt tilsvar at klager fikk rikelig med anledning til å svare på anklagene, i det de ser som en klassisk «påstand-mot-påstand»-sak. Også Varden har avvist brudd på god presseskikk.

Det holder imidlertid ikke nødvendigvis bare å referere hva en part sier og la motparten kort avvise anklagene, påpeker PFU i den vedtatte uttalelsen om TA-saken.

«Det kan innfri kravet til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14, men sterke og rammende beskyldninger må også underlegges en kildekritisk tilnærming og en opplysningskontroll.»

Videre:

«PFU mener at TA i dette tilfellet skulle gjort flere undersøkelser av fakta før publisering og tatt større forbehold i fremstillingen. Utvalget minner også om at mediene ikke bare skal sitere kilder, men at det også må stilles kritiske spørsmål til kildene. Utvalget viser her til det grunnleggende prinsippet i all journalistikk om at mediene skal tilstrebe kildebredde, være kildekritiske og kontrollere at opplysninger er korrekte, jf. VVP 3.2.»

I dette avsnittet er uttalelsen om Varden identisk.

Utvalget endte på enstemmig fellelse for brudd på punkt 3.2 for Telemarksavisa, selv om både PFU-leder Anne Weider Aasen og andre i diskusjonen argumenterte for mildere reaksjon. Weider Aasen signaliserte at hun kunne støttet frikjenning «etter en samlet vurdering».

Også fellelsen av Varden, på samme punkt, var enstemmig.

Powered by Labrador CMS